Eterniidi kogumine Maasi jäätmejaamas

Maasi jäätmejaamas võetakse alates 14. augustist Orissaare vallas elavatelt eraisikutelt tasuta vastu eterniidijäätmeid. Tasuta kogumine kestab kogumismahu täitumiseni.

Eterniidi tasuta äraandmiseks tuleb jäätmete omanikul hankida Orissaare vallavalitsuse kooskõlastus. Selle puudumisel võetakse eterniit vastu hinnakirja kohaselt vastuvõtutasuga 153 €/tonn. Kooskõlastust saab küsida 14. augustist telefonil 45 45 593 või ovv@orissaare.ee, selleks tuleb esitada oma nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ning andmed eterniidijäätmete koguse ja päritolu kohta.

Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu ainult kooskõlastuses märgitud kogus eterniiti, selle ületamisel võidakse enamtoodud koguse osas rakendada vastuvõtutasu
153 €/tonn, kui lisakogusele ei hangita täiendavat vallavalitsuse kooskõlastust. Eterniidi koguse arvestamisel on abiks vastav juhend, mille leiab www.orissaare.ee.

Orissaare vallavalitsusel on õigus kooskõlastust mitte anda, kui eterniidi kavandatud kogumismaht on täis, soovitud kogus on suur või kui tekib kahtlus, et eterniidijäätmete käitlemise kohustus lasub ettevõttel või väljaspool valda elukohta omaval eraisikul. Vajadusel võidakse taotlus panna ka nn ootejärjekorda, mille korral antakse kooskõlastus hiljem, kui järelejäänud kogumismaht seda võimaldab.

Eelmisel aastal registreeritud eterniidikogused, mida kogumismahu täitumise tõttu vastu ei võetud, kantakse selle aasta vastuvõtunimekirja otse ja neid täiendavalt kooskõlastama ei pea.

Kooskõlastuse saadab vallavalitsus jäätmejaama digitaalselt, seal kontrollitakse kooskõlastust isikut tõendava dokumendi alusel. Kui eterniidi tooja ei ole kooskõlastuses märgitud isik, kontrollitakse eterniidi päritolu kooskõlastuses esitatud telefoninumbril. Eterniidi tooja kinnitab üleandmist allkirjaga.

Eterniit tuleb toimetada jäätmejaama ühe kuu jooksul kooskõlastuse saamisest, eelmisel aastal registreeritud koguste korral 15. septembriks. Eterniidijäätmeid võetakse vastu tavapärastel lahtiolekuaegadel E, K, L kl 9–17, välja arvatud juhul, kui eterniidi kogumiseks kasutatavad konteinerid on täis. Seetõttu tuleb vahetult enne eterniidijäätmete toomist kindlasti teavitada ka jäätmejaama telefonil 53 264 525.

Transporditeenust jäätmejaam ei paku, samuti peab tooja ise eterniidi kogumiskonteineritesse käsitsi maha laadima või korraldama vastava tõstetehnika olemasolu ja kasutamise. Eterniiditahvlite käsitsi mahalaadimise korral peab nende tooja seega abitööjõu ise kaasa võtma.

NB! Eterniit sisaldab tervisele ohtlikku asbestkiudu, mistõttu tuleb vältida eterniidi purunemist peale- ja mahalaadimisel ning kasutada hingamisteede kaitseks respiraatorit. Eterniidi mahalaadimise kohta jäätmejaamas leiab infot valla kodulehel.

Eterniidijäätmete tasuta äraandmiseks tuleb jäätmevaldajal talitada seega järgmiselt:

• selgitada välja eterniidikogus;
• küsida ja saada kooskõlastus Orissaare vallavalitsuselt;
• teavitada Maasi jäätmejaama eterniidi toomisest;
• laadida eterniit peale ja transportida jäätmejaama kuu aja jooksul kooskõlastuse saamisest;
• esitada isikut tõendav dokument ja kaaluda eterniit autokaalul, kinnitada selle üleandmine allkirjaga;
• laadida eterniit konteinerisse.

Küsimuste korral võtta ühendust Maasi Jäätmehoolduse OÜ-ga tel 53 480 250.

Print Friendly, PDF & Email