Riigigümnaasium tuleb Garnisoni tänavale (17)

Kuressaare linnavalitsus kiitis eile heaks kaks volikogu otsuse eelnõu, mille kohaselt rajatakse riigigümnaasium Garnisoni tänavale ja Saaremaa ühisgümnaasiumile taotletakse rekonstrueerimiseks toetusraha.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu selgitas, et volikogu 24. augusti istungile esitatakse eelnõu “Kuressaare linna koolivõrgu ümberkorraldamine”. Selle kohaselt korraldatakse Kuressaare koolivõrk hiljemalt 31. augustiks 2022 ümber selliselt, et Kuressaare gümnaasium ja Saaremaa ühisgümnaasium kujundatakse ümber põhikoolideks ning rajatakse 540 õppekohaga riigigümnaasium kinnistutel Garnisoni tn 16, Garnisoni tn 18 ja Väljaku tn 10. Viimased kaks kinnistut kuuluvad praegu Kaitseliidule. Vastavalt eelnõule lahendatakse riigigümnaasiumi kinnistu baasil ka mittestatsionaarse õppe korraldamine.

Riigigümnaasiumi rajamist toetav otsus on eelduseks, et linn saaks esitada rahataotluse põhikoolivõrgu korrastamise meetmesse. Taotluse tarbeks läheb volikokku teine eelnõu “Nõusoleku andmine meetmesse “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” taotluse esitamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks”, mille kohaselt esitatakse rahastamistaotlus Saaremaa ühisgümnaasiumi koolihoone ja territooriumi rekonstrueerimiseks.

Riigigümnaasiumi ja selle võimaliku asukoha teemal toimus Maripuu sõnul juulis kaks otsustavat arutelu, kuhu olid kaasatud linnavolikogu liikmed, koolide direktorid, hoolekogude esindajad ning omavalitsuste esindajad.

Print Friendly, PDF & Email