Pool restaureerimis- ja remonditoetusest jagatud

Linnavalitsuse 1. augusti korralduse alusel eraldati restaureerimis- ja remonditoetuseks 10 000 eurot ja määrati toetuse saajad. Taotlusi vaadatakse läbi kaks korda aastas, juulis ja detsembris, ja linna 2017. aasta eelarves on restaureerimis- ja remonditoetuseks kokku 20 000 eurot. Toetust saab taotleda 1. detsembrini ja selleks tuleb linnavalitsusele esitada vormikohane taotlus.

Eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide restaureerimist ning selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist. Toetust saavad taotleda isikud, v.a kasumit taotlevad juriidilised isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuv või mujal linnas asuv arhitektuuriväärtuslik ja kaitse all olev hoone või rajatis. Restaureerimis- ja remonditoetus määratakse juba lõpuleviidud tööde hindamise põhjal ja toetusega soodustatakse konkreetse töö teostamist kuni 50% ulatuses.

Linnavalitsusele esitati I taotlusvoorus seitse taotlust ja neist toetati kuut: 1) Uus-Roomassaare tn 6 maakeldri renoveerimistööd – 2500 eurot; 2) Garnisoni tn 10 elamu katuse, akende ja uste vahetus – 4312 eurot; 3) Martin Körberi tn 4 korterelamu katuse rekonstrueerimine ja restaureerimine, muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt – 1000 eurot; 4) Suur-Põllu tn 8 piirdeaed – 1000 eurot; 5) Karja tn 2 elamu fassaadi osaline korrastamine ja ½ Karja 2 ja Tallinna 24 esise piirdeaia väravast – 1000 eurot; 6) ½ Karja tn 2 ja Tallinna tn 24 esise piirdeaia väravate ehitusest – 188 eurot. Komandandi tn 17 elamu nelja akna vahetuse toetamist menetletakse II taotlusvoorus, sest akende vahetus ei ole lõplikult vastavusse viidud muinsuskaitseameti tingimustega.

 

Print Friendly, PDF & Email