Linnavalitsuse istungite ülevaade

10. juulil otsustati

 • Anda kasutusluba Keskaja koja kasutamiseks aadressil Garnisoni 24.

11. juulil otsustati

 • Anda ehitusluba korterelamu rekonstrueerimiseks aadressil Aia 64, soojuspuuraugu rajamiseks aadressil Marientali tee 6, hoone rekonstrueerimiseks aadressil Pikk 25, mänguväljakute ümberehitamiseks aadressidel Ranna 38, Ristiku 2b ja Rohu 4, hoone rekonstrueerimiseks aadressil Tallinna 80a, teenindushoone püstitamiseks aadressil Tallinna 86 ja üksikelamu püstitamiseks aadressil Transvaali 2a.
 • Anda kasutusluba Saaremaa Delifood OÜ-le laiendatud tootmishoone kasutamiseks aadressil Pikk 64c ja Tallinna 17 korteri nr 6 kasutamiseks.
 • Anda nõusolek Roomassaare tee 10a katastriüksuse jagamiseks ning moodustada uued katastriüksused Kullimäe tee 1a, Kullimäe tee, Kullimäe tee 3 ja Kullimäe tee 6.
 • Eraldada eelarve reservfondist 2500 eurot Kuressaare linna aukodanikele, 2000 eurot MTÜ-le Saaremaa Merispordi Selts Muhu väina 60. juubeliregati võõrustamiseks Roomassaare sadamas, 538,40 eurot Kuressaare Linnateatrile induktsioonsilmuse soetamiseks, 200 eurot MTÜ-le Saarte Koostöökogu SaareMaaPäevade 2017 etenduse kulude katmiseks, 300 eurot MTÜ-le Saaremaa Puuetega Inimeste Koda missiooni “Hinge purjed” külaliste võõrustamiseks ja 300 eurot Läänemere ajaloopäeva lisatoetuseks.

14. juulil otsustati

 • Kuulutada välja avalik konkurss Kuressaare Pargi lasteaia direktori ametikoha täitmiseks.
 • Määrata Pargi lasteaia direktori ülesannete täitjaks kuni avaliku konkursi korras valitud uue direktori ametisse kinnitamiseni Külli Poom.

18. juulil otsustati

 • Anda luba OÜ-le ASTTM Projekt loodusravi messi korraldamiseks 20.07, Jalgpalliklubi FC Kuressaare MTÜ-le jalgpalliturniiri Saaremaa Cup 2017 rongkäigu korraldamiseks 24.07 ning turniiri avamiseks ja läbiviimiseks Kuressaare linna-
  staadionil, Kuressaare Kultuurivarale Kuressaare merepäevade korraldamiseks 10.–12. augustil.
 • Anda üürile Aia 49-13 ametikorter ja sõlmida üürileping.
 • Pikendada konkursi “Kaunis kodu” stipendiumide ja aasta heakorratöötaja stipendiumi taotluste esitamise tähtaega kuni 28.07.
 • Kehtestada linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide mobiiltelefonide kasutamise kulude hüvitamise piirmäärad.
 • Eraldada eelarve reservfondist 862,85 eurot Kuressaare sadama reklaami avaldamiseks ajakirjas Sailing Today.

19. juulil otsustati

 • Kinnitada lihthanke “Kuressaare raekoja rekonstrueerimistööd” tulemused ja tunnistada edukaks Korberi OÜ pakkumus hinnaga 283 489,50 eurot (lisandub käibemaks).

25. juulil otsustati

 • Anda ehitusluba hoonete lammutamiseks aadressil Arhiivi 18 ja 20.
 • Anda kasutusluba kamina kasutamiseks aadressil Ranna 26-6, soojuspuuraugu kasutamiseks aadressil Lootsi 7, parkla kasutamiseks aadressil Tallinna 61a ja korteri nr 7 kasutamiseks aadressil Tolli 3.
 • Korraldada lihthange “Tarbesõiduki soetamine kasutusrendi tingimustel” (Kuressaare Linnamajandus).
 • Anda luba MTÜ-le Saaremaa Võrkpall rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste korraldamiseks 4.08 kell 12–20 ja 5.08 kell 11–16 Kuressaare supelranna võrkpalliväljakutel ja Kuressaare keskväljakul.
 • Kinnitada Kuressaare linna omandis olevate Kaevu tänavamaa katastriüksuste maksustamishinnad.
 • Eraldada eelarve reservfondist 500 eurot Kuressaare Linna Pensionäride Ühendus MTÜ-le tegevustoetuseks, 125 eurot Maimu Sabalile raamatu “Sealpool vaikuse piiri” väljaandmiseks, 4360,42 eurot koolinoorte laulu- ja tantsupeo transpordikulude katmiseks ja 524 eurot Saare Maakonna Invaühing MTÜ-le erakorralise remonttöö teostamiseks.
 • Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile määruse “Kuressaare linna põhimääruse muutmine” eelnõu.
 • Kinnitada sihtasutuse Saaremaa Muuseum nõukogu koosseis: Leonid Siniavski, Merit Karise ja Tiia Leppik.

5. augustil otsustati

 • Anda ehitusluba soojuspuuraugu rajamiseks aadressil Eha 17, Kauba 16 kaugküttega liitumiseks, lasteaia ehitamiseks aadressil Lasteaia 11, kaugkütte rekonstrueerimiseks aadressil Lasteaia 11 ja abihoone püstitamiseks aadressil Piiri 34.
 • Anda kasutusluba Garnisoni tn 6 korteri nr 2 kasutamiseks.
 • Määrata restaureerimis- ja remonditoetused kogusummas 10 000 eurot.
 • Määrata “Noore meremehe” preemia (380 eurot) Kuressaare vapilaeva EML Admiral Cowan tegevteenistuses olevale kaitseväelasele (preemia antakse üle ja saaja nimi avalikustatakse Kuressaare merepäevade avatseremoonial 10.08).
 • Pikendada Tallinna 83-13 üürilepingut.
 • Anda luba Hitivabrik OÜ-le ansambel Smokie vabaõhukontserdi korraldamiseks 6.08 kell 21–23.30.
Print Friendly, PDF & Email