Saaremaa põllumehed said 1,7 miljonit investeeringutoetust

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse meetme “Investeeringud materiaalsesse varasse” neljandast taotlusvoorust sai toetust ka 14 Saaremaa põllumajandustootjat ligi 1,7 miljoni euro ulatuses.

Suuremad toetused said traditsiooniliselt laudaehitajad, kelle arvele laekub enam kui pool Saare maakonna tootjatele määratud toetusest.

Kauaoodatud uue lauda ehitamine tõotab lahti minna Karja külas, kus Sulev Madissoni juhitud OÜ Karja sai uue robotlauda ehituseks 500 000 eurot toetust. Projekteerimistingimuste kohaselt soovib OÜ Karja ehitada uue 240-kohalise lüpsi­lauda ning selle juurde kuuluva läga- ja silohoidla. Karja osaühingu arengule tasub pöialt hoida juba kasvõi seetõttu, et ettevõtte käes on suur osa Saaremaa tuntuima miljööväärtusega põllumaad Angla tuulikute ümbruses, mida on järjekindlalt väga korralikult haritud.

Pöide vallas asuva Oti farmi rekonstrueerimiseks sai OÜ Vet Agro 498 243 eurot investeeringutoetust.

Jätkuvalt hoiab tänapäevase põllumajandusega sammu maakonna produktiivseim mahepiimatootja Simmo-Paavli talu Janek Mägi juhtimisel. Orissaare vallas Randkülas tegutseval tootjal on tänu EL toetusmeetmele kasutada 121 950 eurot noorkarjalauda ehitamiseks.

Püsivalt leidub uusi ideid ja püssirohtu tegutsemiseks Leisi taluturu asutajal meekaupmees Janar Suusteril, kelle ettevõttele Hany Mahe OÜ määrati õietolmupuhasti ostmiseks 47 538 euro suurune toetus.

1,5 aasta tagasi noortaluniku toetusega uue traktori ostnud Valjala valla noormees Olari Lääts (Temmo OÜ) sai nüüd 171 051 eurot investeeringutoetust sõnnikuhoidla ja lauda laienduse ehitamiseks. Vaivere mahetootjate Jaan ja Anne Kiideri perefirma OÜ Riido Ökotalu saab aga 109 668 euro suurust toetust kasutada tahkesõnnikuhoidla ehitamiseks.

Priit Rauniste juhitud Pripe Areng OÜ on saanud astelpajuistanduse arendamiseks Veske külas Leisi vallas 28 781 eurot ja Kõrkülas tegutsev OÜ IBEX mobiilse masina ostuks 78 849.

Mobiilise masina ehk ratastraktori soetavad oma majapidamisele ka Pihtla valla Saue-Putla küla Küti talu perenaine Naima Kütt (41 699 eurot) ja Salme valla Suurna küla Teeääre talu perenaine Anne Tiitma (33 165 eurot). Masinate ostmiseks said toetust veel OÜ Karmelia (19 505 eurot), Sandla Karjamõis OÜ (14 054 eurot), Saaremaa Ökoküla AS (8100 eurot) ja OÜ Saare Maakari (1625 eurot).

Meetmele “Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” on 2014–2020 programmperioodiks kavandatud kokku 146 miljonit eurot. 2017. aasta neljandaks taotlusvooruks on kavandatud eelarve 22,5 miljonit eurot.

Meetme üldeesmärgiks on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonna­sõbraliku energia tarnekindluse suurendamise.

Print Friendly, PDF & Email