SÜG-i lisaklassi siiski ei tule (2)

Kui aprillis selgus, et esimesse klassi minejaid on nii palju, et tuleb luua lisaklass, siis esialgselt Saaremaa ühisgümnaasiumi planeeritud neljandat paralleeli siiski ei tule.

SÜG-i direktori Viljar Aro sõnul jaotatakse 1.E klass A, B ja D klasside vahel ära. „Tuleb kolm 26 õpilasega klassi,“ lausus ta.

Lisaklassi loomisest loobuti, kuna lapsed suudeti kolme klassi vahel ilusti ära jagada. „Koolidele makstakse raha õpilaste arvu pealt, ei ole mõistlik luua kulutusi juurde toovat lisaklassi, kui selleks otsest vajadust ei ole,“ nentis Aro.

Ettepanekuga klasse 24-lt õpilaselt 26 õpilaseni suurendada nõustus kevadel ka SÜGi hoolekogu.

Tehtud otsus lisaklassi mitte luua on värske, kuid Aro loodab, et peagi on selge ka see, millisesse klassi esialgselt 1.E klassi paigutatud lapsed sügisest õppima suunduvad. „Muretsemiseks põhjust pole. Kõik lapsed saavad sinna kooli õppima, kuhu nad on soovi avaldanud,“ ütles ta.

Print Friendly, PDF & Email