Ravikvaliteedi indikaatorid ja kuidas neid mõista (2)

„Lihtsustatult saame edetabeli, millisest tervishoiuorganisatsioonist saame kiiremini rännaku igavesse itta. Väga kahetsusväärne praktika: patsiendid on šokeeritud, organisatsioonidel on piinlik ja arstidele on see lisastiimul töötamaks keskkonnas, kus sellise vaatenurgaga ja tõlgendamisvõimalusega statistikat ei avaldata,“ kirjutab SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli.

Eelmise aasta 21. detsembril juhtisin Saarte Hääles 2015. aasta indikaatorite tõlgendamisele tähelepanu („30 päevaga taevasse ehk kus saab kiiremini“) ja tegemist oli just selle tänasel päeval palju kõneainet pakkuva operatsioonijärgse suremuse indikaatoriga.

Avalikkuse jaoks on nimetatu arusaadavalt kõige selgem ja konkreetsem ning hinnang tervishoiusüsteemi osalistele on juba antud (kes mäletab – Annuška pillas juba õlipudeli maha).

Läheb keerukaks

Ma püüan siiski Kuressaare haigla näitel antud indikaatorit selgitada. Nimelt võetakse meie haiglas arvesse kõik NSCP koodidega operatsioonid ja protseduurid. Ehk siis siit hakkabki asi keerukaks minema: tavakeeles tähendab operatsioon suurt lahtist lõikust, valdavalt üldanesteesias nimetatud statistiline kategooria arvestab aga kõiki kirurgilisi protseduure väga erinevate raskusastmetega. Seega ei ole tingimata tegemist operatsiooniga selle tavapärases tähenduses. Näiteks teostati Kuressaare haiglas 2016. aastal 2302 kirurgilist operatsiooni ja protseduuri (NSCP kodeeringu järgselt), neist 666 ehk 28% teostati üldanesteesias.

Haiglate erinevus

Aga nagu paljud eksperdid on väljendanud (dr Urmas Lepner, dr Tiit Meren, asekantsler Maris Jesse), on eelkõige see indikaator väga raskelt kontrollitav ja tõlgendatav ehk toores. Kui räägime kirurgilisest tööst tavalise aruandluse mõistes, siis Kuressaare haigla tegevus, mis on avaldatud ka tervishoiustatistika kodulehel, väljendub opereeritud patsientide arvus 1251, operatsioonide arvus 2302 ja lahkunute arvus 12, mis teeb letaalsuseks kirurgiliste operatsioonide ja protseduuride (NSCP) järgselt 0,95%.

Kokkuvõtvalt on meie näitaja antud kategoorias keskmine üldhaigla suhtarv. Rõhutan, antud arvutuskäiku on väga keeruline jälgida. Üldhaiglate protsent on aruandes üldiselt kõrgem, ilmselt mõjutab seda järelravi patsientide osakaal, kes on raskes tervislikus seisundis, kellele on põhioperatsioon teostatud piirkondlikes haiglates ja arvestusse läheb näiteks järelravi käigus teostatud kirurgiline protseduur. Juhul kui tervishoiuasutus on spetsialiseerunud kirurgilistele protseduuridele, mille puhul risk patsiendi elule on madal (nt silmaoperatsioonid), siis on ka mainitud suhtarv keskmisest madalam.

Üldiselt on mainitud indikaatorite avaldamine eelkõige tervishoiuasutuste seisukohast väga tänuväärne ettevõtmine, mis võimaldab oma tulemusi teiste organisatsioonidega kõrvutada. Kahetsusväärne on aga negatiivse alatooniga ja raskelt kommenteeritavate edetabelite paiskamine avalikkuse ette.

Print Friendly, PDF & Email