Muhu keskkonnaspetsialistiks saab Piret Lang

Muhu vallavalitsus valis viie laekunud avalduse hulgast valla keskkonnaspetsialistiks keskkonnameti looduskasutuse spetsialisti Piret Langi.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et konkursile laekus tähtajaliselt viis avaldust, neist kaks väljastpoolt maakonda. Kandidaadid olid vallavanema sõnul kõik sedavõrd tasemel, et neist igaühega oleks võinud töölepingu sõlmida.

Muhulase Piret Langi puhul sai otsustavaks pakkuda kodu lähedal tööd oma valla inimesele, kel on 10 aasta pikkune töökogemus keskkonnaametis.

2005. aastal Tartu ülikooli keskkonnatehnoloogia erialal lõpetanud Piret Lang on ülikooli järel töötanud Kuressaares keskkonnaametis. Piret Lang ütles, et muhulasena on Muhu valla keskkonnaspetsialisti ametikoht talle hea võimalus kodu lähedal erialast tööd teha.

Keskkonnaspetsialisti peamised tööülesanded on valla põhiliste keskkonnaalaste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine ning järelevalve teostamine, keskkonnaalaste projektide elluviimine ja jäätmekäitluse korraldamine.  Seni on keskkonnahoiuga seotud küsimusi Muhus  lahendanud kordamööda erinevad ametnikud, kuid iseseisva omavalitsusena jätkamine eeldab ka kvaliteetset haldusteenust.

Piret Lang asub ametisse septembris.

Print Friendly, PDF & Email