Vallavolikogu 21.06.2017 info

  • kinnitati Lääne-Saare valla 2016 aasta majandusaasta aruanne;
  • muudeti Lääne-Saare vallavolikogu 16. detsembri 2015 määrust nr 62 „Lääne-Saare valla põhimäärus“;
  • otsustati moodustada Lääne-Saare kogukonnad ja kehtestati vastav põhimäärus;
  • otsustati taotleda Jõe küla nime muutmist Kaarma-Jõe külaks, Metsa-küla nime muutmist Lussu külaks, Kungla küla nime muutmist Kaarma-Kungla külaks ja Nõmme küla nime muutmist Liivanõmme külaks;
  • otsustati asustusjaotuse muutmine Randvere, Viira, Põlluküla, Koidu ja Tamsalu külade lahkmejoonte osas, et moodustada Suur-Randvere küla;
  • otsustati muuta asustusjaotust Kõrkküla ja Mändjala küla lahkmejoonte osas Vägara lahe piirkonnas;
  • anti Valjala vallale nõusolek pikaajalise kohustuse võtmiseks rahalise maksumusega 97 000 eurot;
  • kuulati ära ülevaade valla tekkepõhise eelarve täitmisest seisuga 30.04.2017.

Andrus Lulla, vallasekretär

Print Friendly, PDF & Email