Ranitsatoetus 2017 Lääne-Saare vallas

Ranitsatoetust on õigus saada ühel lapsevanemal juhul, kui tema enda elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari 2017 seisuga Lääne-Saare vald.

Toetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse alusel (blankett saadaval laanesaare.ee kodulehel – üldinfo, blanketid) ja esitatakse valla sotsiaalosakonnale hiljemalt jooksva aasta
5. septembriks. Võib esitada ka elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatud aadressile ervin.raudsik@laanesaare.ee või liina.kohu@laanesaare.ee.

Ranitsatoetuse avaldused vaadatakse läbi hiljemalt 10. septembriks, maksmise otsustab komisjon ning otsuse kinnitab vallavalitsus.

Toetuse tingimustele mittevastavad taotlused koos selgitusega tagastatakse taotluses märgitud aadressil.

Ranitsatoetuse suurus 2017. aastal on 160 eurot.

Info: sotsiaalosakonna juhataja Ervin Raudsik 452 0457; 51988173 või sotsiaaltöö vanemspetsialist Liina Kohu 452 0456;
506 8253.

Print Friendly, PDF & Email