MUHU UUDISSED: Pühabe oo kohvikutepäe

Ikka terit neh. Nie kis siiamoani suid kätte ootasid, piaksid nüid rahul olema. Seda kuivem ja palavam ep sünni ilm änam olema. Ja nõukse kena aaga oo siikantis uudistamist ja köimist kut palju. Koguva kunstitallis oo juulikuu lõpuni ülal Muhu kunstnike näitus. Ja augusti lõpuni oo Toomal Palmi Ivo „Ennenuti“ näitus. Ja Hellamoa külakeskuses oo koa augustikuu lõpuni Urmas Tulviste joonistuste näitus.

Ja kenad muusikad soab sii koa kuulata. Riede, kahekümne kahessanda õhta kellu seitsmest laulvad Koguva Tooma õue pial Viru-Nigula mehed. Ja laupa, kahekümne ühessanda õhta kellu ühessast oo Nautse Mihklil päikeseloojangukontsert. Koguva kontserdi piletime soab kahe euru iest sialsammas kohtas-paikas omale soeta. Aga Nautse kontserdi piletid oo müükis Piletilevis.

Ja pühabe, kolmekümnenda õhta, voata siis oo ikka üks irmus kange kontsert. Ja sedakorda neh, siis Hellamoa laululava pial. Sõnna tuleb Muhu kohvikutepääva lõpetama Traffic. Suurt ülemoa punti soendab enne meite oma Maleva. Väravad tihasse lahti kellu kuiest ja nie kis põle omale piletime ette ostn, nie soavad nie sialsammas koa osta. Viistesn eurut oo tükk ja seitsme kuni viieteistme voastastele lastele oo viis eurut tükk. Pisemad soavad tuimuidu. Lastele oo batuut koa olemas ja süia põle taris korviga seltsi üht võtta, soab sialsammas koa omale osta. Voata nõuke uhke pidu oo.

Neh ja nõnna, kut ma ütlesi, tegu oo kohvikutepääva lõpetamisega. Sie tähendab seda, et enne lõpetamist oo kohvikutepäe ise koa. Muhulased oo kanged kohvikuid tegema igatahes. Paergu oo mool tiada kolmtesn kohta, kus sellepääva kohvikud oo: Võlla Mereäärel, Hellamoa Tihusel, Pärase Jaanimäel, Lõetsa Jüri-Jaanil, Raugi Aspliväljal, Nõmmküla külalatsis, Pallasmaa Matsil, Külasema külalatsis, Paenasse Ansuväljal ja Paenasse Tõnissel, Päelda Laasul, Liiva kirgu pasturaatis, Rootsivere Väljal ja Oina Jüril. Lahti oo nie kõik vahemikkus kümnest kuieni, aga mitte pooleskid ühteaegu. Mõni tieb omad uksed varatsemini lahti ja mõni paneb iljem kindi. Nõnna, et piab ise täpsest uurima, misaegus kuskile löögile soab. Ja pakutse igaspuol just isesorti asju. Kellel oo muusikad, kellel teaatrid, kelle juures soab miskitsorti käsitüöd tiha. Just igalühel omad põnevad asjad.

Nõnna, et nüid ep oska muud tahta, et kui juba Taevatuaet nii lahkeste seda sooja ja kuiva annab, siis andku ikka pühabe koa. Kohe omingust piale ja kesküöni välja.

Olge munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email