Lääne-Saare vallavalitsuse materjalid

4. juuli 2017 istung

Riigihangete küsimused

 • otsustati korraldada lihthange „MTÜ Randvere Tööõppekeskuse ruumide renoveerimine“;
 • otsustati korraldada lihthange „ Noorte püsilaagri rajamine Kaarma endisesse koolimajja“;
 • otsustati korraldada lihthange „Aste põhikooli tehnoloogiahoone rekonstrueerimine“;
 • tunnistati riigihankes „Nasva jõesadama rekonstrueerimine I etapp“ edukaks OÜ BauEst pakkumus;
 • Maakorralduslikud toimingud seati sundvaldus Vaivere küla Kõrtsisauna tee kinnistule Elektrolevi OÜ kasuks 176 m² ulatuses;
 • määrati Leedri küla Lõhmuse katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotsarve;
 • muudeti Aste aleviku Eha tänava ruumikuju.

Muud küsimused

 • kinnitati hajaasustuse 2017 programmist toetuste saajad ja mitterahuldatud taotlused;
 • algatati Vaivere külas Oja detailplaneering;
 • kinnitati Tõrise karjaääri enampakkumise tulemused;
 • otsustati anda OÜ-le Sakadak tähtajaliselt kasutada ruumid Randvere tööõppekeskusest.

11. juuli 2017 istung

Riigihangete küsimused

 • tunnistati riigihankes „Lümanda keskusehoone rekonstrueerimine“ vastavaks AS Tesman ja Tesman Ehitus OÜ ühispakkumus ning ühispakkujate Ösel Projekt OÜ ja KRTL OÜ pakkumus, nendega alustatakse läbirääkimisi eduka pakkumuse valimiseks;
 • tunnistati riigihankes „Lääne-Saare valla teede remont“ edukaks AS Level pakkumus;

Maakorralduslikud toimingud

 • määrati Jõe küla Kuivati ja Puidukoja katastriüksuse piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotsarve;
 • määrati Kõrkküla Insu ja Lepiku katastriüksuse piiri muutmisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadress ja sihtotsarve;
 • määrati katastriüksusele uus lähiaadress Koidu külas;
 • määrati katastriüksusele uus lähiaadress Mändjala külas;
 • määrati Mändajala küla Sõlme katastriüksusele sihtotstarve;
 • määrati Nasva aleviku väikesadamale kohanimeks Ahoi;
 • määrati Kärla alevikus liikluspindade kohanimed;
 • vabastati ajutiselt korraldatud jäätmeveost 2 kinnistu omanikku;
 • kehtestati lasteaiaõpetajate töötasu alammäärad;
 • anti MTÜ-le Ösel MC luba korraldada avalik üritus Mototoober 2017 21.08-23.08.2017 Karujärve kämpingus.
Print Friendly, PDF & Email