Arhiivi tänava kolemajad lammutamisele (3)

NÕUKAAJA JÄÄNUKID: Arhiivi 18 hoonet nimetatakse dokumentides sidehooneks ja selle naabermaja koerte varjupaiga hooneks.
MAANUS MASING

Linnavalitsus andis lammutusloa kahele Arhiivi tänava hoonele, mis on pikalt figureerinud linna kolemajade nimistus.

Arhiivi 18 ja 20 kinnistutel asuvad hooned kuuluvad firmale TWG OÜ. Esimest nimetatakse dokumentides sidehooneks ja teist koerte varjupaiga hooneks.

Selle aasta aprillis kolemajade reidi läbi viinud politsei tuvastas, et mõlema hoone juurde oli ligipääs avatud. Piirdeaed oli poolik, kõrvalistele isikutele hoonesse sisenemist keelavad sildid „Territooriumil viibimine keelatud“ puudusid, teatas piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko linnale esitatud ülevaates.

Kuivõrd oli tegu alaealiste kogunemise ja alkoholi ning tubaka tarvitamise kohaga, lisaks ka varisemis- ja tuleohtlike hoonetega, leidis politsei, et tegu on kõrgendatud tähelepanu vajavate hoonetega.

Linnavalitsus kohustas kinnistuomanikku 27. aprillil saadetud märgukirjas kohe hoone sissepääsud sulgema, et oleks takistatud kõrvaliste isikute juurdepääs, heakorrastama kinnistu ja koristama krundil olevad olme- ja ehitusjäätmed.

TWG OÜ esindaja Taavo Talp ütles Saarte Häälele, et kinnistute arendamise osas firmal kindlaid plaane ei ole. „Praegune esmane eesmärk on need amortiseerunud hooned lihtsalt sealt eemaldada ja siis vaatame, mis tulevik toob,“ sõnas ta.

Talp lisas, et ei ole lammutustöödele veel hinnapakkumisi võtnud, aga niipea, kui leiab sobiva hinnaga lammutaja, lähevad tööd lahti.

Taavi Sink

 

Print Friendly, PDF & Email