Saaremaa kui sihtkoht pereturistide pilgu läbi


Kuidas on lastega perekonnad ehk pereturistid Saaremaaga rahul? Millised on nende soovid ja ootused? Neile küsimustele otsis oma lõputöös vastuseid TTÜ Kuressaare keskuse turismi- ja toitlustuskorralduse eriala värske vilistlane Merli Jõeveer.

Ettevõtluse Arendamise SA koolitusprogramm kirjeldab pereturismi turismiliigina, mille toodete arendamisel ja külastuselamuse pakkumisel on arvestatud erinevates vanuserühmades lastega perede puhkuseveetmise vajaduste ja huvidega. Pereturismi sihtrühm on kuni 15-aastaste lastega reisivad täiskasvanud.

Perepuhkuse toodete arendamisel on põhirõhk emotsioonidel, mille keskmes on lapse rahulolu ja tegevused kogu perele. Oluline on mitmekülgsete tegevuste ja uute teadmiste pakkumine ning erinevates vanuserühmades lastega perede vajadustega arvestamine.

Kas ja mil määral vastab Saaremaa kui reisisihtkoht Eesti keskmise pereturisti ehk lastega perekondade ootustele ning kuidas kitsaskohti parendada?

Valisin selle teema oma lõputööks suuresti isiklikust huvist: mul on kaks last, kellega mulle meeldib koos reisimas käia. Samuti soovisin võrrelda oma kogemusi sellega, mida teised Eesti perekonnad soovivad puhkusereisil kogeda. Põnev oli teada saada sedagi, kuidas mu kodusaar nendele ootustele vastab.

Loomi oma käega katsuda

Oma lõputöö jaoks koostasin internetiküsitluse, kus osalesid lastega perekonnad Eestist.

Uuringu tulemustest selgus, et kokkuvõttes vastab Saaremaa päris hästi Eesti pereturistide ootustele. Selgus, et siin on piisavalt seda, mida pereturist ühe sihtkoha puhul oluliseks peab. Iga lastega perekond leiab meie maakonnas midagi põnevat teha või näha.

Lastega perekonnad eelistavad reisida autoga ja praamisõit meeldib lastele väga – ka selles osas vastab Saaremaa ootustele. Ööbida soovib pereturist pigem Kuressaare linnas kui maapiirkonnas. Kuressaares asub ka enamik maakonna majutuskohti, nii et valikuvõimalus on suur. Kõige enam soovitakse majutada perekond just spaahotelli, neid on Saaremaal piisavalt.

Toitlustuskohad saarel on lapsesõbralikud. Hinnaklass Saaremaa söögikohtades vastab Mandri-Eesti sarnaste toitlustus­asutuste hindadele. Olemas on mängunurgad ja lastemenüüd.

Vahemaad Saaremaa puhul on lühikesed ja seetõttu lastega reisimiseks sobivad.

Nagu igal sihtkohal, on ka Saaremaal arenemisruumi. Atraktsioonidest on siin näiteks olemas küll loomapargid, kuid need on pigem väikesed. Selles valdkonnas võiks olla rohkem pakkujaid, et Saaremaa saaks olla teiste maakondade seas konkurentsivõimeline.

Meie olemasolevates loomaparkides saab vaadelda eksootilisemaid linde ja loomi. Uues loomapargis võiksid aga esindatud olla tüüpilised Eesti taluloomad – lehmad, lambad, sead, hobused, kuked, kanad jne. Neid loomi-linde saaks laps ka oma käega katsuda ja sellevõrra oleks reisilt kaasa saadud elamus veelgi suurem. Kindlasti pakuks koduloomapark suurt huvi linnalastele.

Teine võimalus oleks luua metsloomapark, kus esitletaks Eesti loodusele tüüpilisi metsloomi. See oleks midagi analoogset Elistvere loomapargile Jõgevamaal.

Suur teemapark kui tõmbenumber

Kahjuks pole Saaremaal pakkuda ka spetsiaalselt pereturistidele suunatud teemaparke.

Olemasolevad teemapargid, Saaremaa lubjapark ja Miku metsapark, ei ole mõeldud otseselt lastele ja väiksematele ei paku need ka huvi. Seega vajaks see valdkond  kindlasti arendamist. Üks suur, uus ja tänapäevane teemapark – kas või ainult suvekuudeks –  oleks kindlasti suur tõmbenumber Eesti pereturistide seas. Talvehooajal meelitaks lapsi ja peresid ligi põnev ja maagiline jõulumaa.

Saaremaa info on internetist päris hästi leitav- visitsaaremaa.ee, puhkaeestis.ee, saaremaa.ee. Küll aga võiks olla neil portaalidel täpsem ja üksikasjalikum info selle kohta, mida ja kus just pereturistidele pakkuda on. On välja toodud küll mõned atraktsioonid, mis Saaremaal pereturistidele sobilikud on, kuid see info võiks olla laialdasem ja täpsem. Samuti võiks olla seal soovitused pereturistidele majutuskoha ja toitlustusasutuste kohta (milline asutus mida pereturistidele pakub; millises asutuses on peretoad; milline on toiduvalik menüüs; milline on mängunurk jne).

Mida öelda kokkuvõtteks? Võrreldes küsitluse tulemusi ja kõrvutades neid sellega, mida Saaremaal praegu pereturistidele pakkuda on, võib öelda, et Saaremaa vastab pereturisti ootustele.

Saaremaad külastavad lastega pered on siin pakutavaga rahul, ent siinse pereturismi arendamine kasvataks turistide hulka kindlasti veelgi, mis omakorda elavdaks kohalikku elu ja majandust. Võimalusi ja arenguruumi meil selleks ju on.


KOMMENTAAR

Saaremaa seikluspargi Hallikivi omanik Riina Voog:

Lastega peredele mõeldud kohti võiks alati ju rohkem olla, aga samas on iga aasta uusi kohti lisandunud. Meie alustasime viis aastat tagasi, siis oli lastele huvi pakkuvaid atraktsioone Saaremaal omajagu vähem kui praegu.

Seiklusparki luues mõtlesime kohe, et see peaks olema koht tervele perele, see tähendab erinevas vanuses inimestele, sealhulgas ka vanaisadele ja vanaemadele ning väikestele lastele. Eakamatest seiklejatest on meil siin käinud üle 70-aastaseid. Rajad on meil erineva raskusastmega ja igaüks leiab oma. Eraldi rajad on mõeldud kahe- kuni kuueaastastele.

Päris nii ei saa aga öelda, et enamus külastajad perekonnad oleksid. On nii kollektiive kui noorte seltskondi ja samuti peetakse meil laste sünnipäevi. Perede hulgas, kes meile tulevad, on protsentuaalselt ülekaalus väljastpoolt Saaremaad tulnud turistid. Saarlane läheb üldiselt suvel ju mandrile või veel kaugemale, et oma elamused kätte saada.

MTÜ Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi:

Saaremaa on väga populaarne pereturismi sihtkoht. Esmapilgul võib tunduda, et Eesti suurimal saarel ei ole lastega väga midagi teha, kuna siin puuduvad suured lastele suunatud atraktsioonid. Tegelikult on Saaremaal lastele sobilikke tegevusi omajagu.

Saaremaa turismiinfokeskus on mainitud töö autorile väga tänulik, sest viimasel ajal ei ole Saaremaal lastele suunatud atraktsioone kaardistatud. Merli poolt koostatud lõputöö annab hea ülevaate hetkeolukorrast. Selle põhjalt on lihtne kokku panna erinevaid pereturistidele suunatud marsruute.

Lõputöös olid välja toodud ka valdkonna kitsaskohad, milleks on ennekõike suurte teema- ja loomaparkide puudumine. Nende märkustega peab nõustuma. Saaremaa turismile jättis selge jälje aasta, mil avati Lottemaa. Läti poolt tulevatest turistidest jäi suur osa sinna n-ö kinni ja kaugemale ei jõudnud.

Kuigi Lottemaale võrdsete mastaapidega atraktsiooni Saaremaal pakkuda ei ole, on uusi kohti juurde tulnud ja veel tulemas. Kuu alguses avas uksed keskaja tegevuskeskus Archebald, mis on pere pisemate poolt väga sooja vastuvõtu saanud. Seiklusparke on viimase paari kuu jooksul avatud suisa kaks. Järgmisel aastal on valmimas kogupere elamuskeskus Thule koda. Planeerimise järgus on WOW pereatraktsioonikeskus Kuressaares, Ohhoo loomekeskus Kaalis ja Viikingite küla Asval. Seega on pereturistidel lähiaastatel nii mõndagi uut, mida Saaremaal avastada.

 

Muhu jaanalinnufarmi perenaine Helena Erik: Lastele huvi pakkuvaid kohti on iga aastaga järjest rohkem. Sel aastal lisandus Muhumaale seikluspark, mis on juba palju populaarsust kogunud. Samuti on siin tenniseklubi, kus saab perega mängimas käia. Veel saab Muhus ratsutada, purjetada ja paadiga sõita. Ikka üksjagu on siin tegevust, kes otsib, see leiab. Osa meie külastajaid küsib infot ka teiste tegevuste kohta. Voldik on meil olemas ja kaart ka.

Muhu jaanalinnufarmil hakkab täis saama 18. hooaeg. Enamasti külastavad meid pered koos lastega. Üldiselt reklaamime me end nii vähe kui võimalik, aga kui reklaamime, siis mõnusa peatuspaigana kogu perele, kus saab olla eksootiliste loomade ja lindude keskel.

Kindel on see, et (pereturismi osas – toim) arenguvõimalusi on, aga tegelikult on olukord Muhus juba praegu päris hea.

Print Friendly, PDF & Email