LUGEJA KÜSIB

Meie ettevõte tegeleb toitude valmistamise ja toitlustusega. Kuulsime kolleegidelt, et alates sellest aastast ei pea enam tööandja töötajatele töötervishoiuarsti juures tervisekontrolle korraldama. Kas see on õige info?

Vastab Mari-Liis Ivask, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Tervisekontrolli mõistet kasutatakse laialdaselt, antud küsimuse põhjal saame rääkida kahest eri tüüpi tervisekontrollist – töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevast tervisekontrollist ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest tulenevast tervisekontrollist.

Töötervishoiu ja -ohutuse seadusest tuleneva tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja konkreetsete töötingimuste sobivust töötajale. Sellist tervisekontrolli teevad vaid töötervishoiuarstid. Tervisekontrolli vajaduse väljaselgitamiseks peab tööandja hindama töökeskkonnast ja -laadist lähtuvalt võimalikke riske, st läbi tuleb viia töökeskkonna riski­analüüs. Tervisekontrolli korraldamise kohta leiab infot Tööelu portaalist. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tuleneva tervisekontrolliga seoses ei ole midagi muutunud – st tööandjal tuleb endiselt korraldada tervisekontroll töötervishoiuarsti juures nendele töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töölaad.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest tuleneva tervisekontrolli eesmärk on nakkushaiguste leviku ennetamine klientidele. Selle tervisekontrolli tegemine on vajalik vaid tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad nakkushaiguste levikut soodustada (näiteks toitlustuse valdkonnas). Alanud aastast muutus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses regulaarse tervisekontrolli korraldamise kohustus. Muudatustest saab täpsemalt lugeda www.terviseamet.ee.

 

Print Friendly, PDF & Email