Saaremaal on kütitud 617 metssiga (6)

Keskkonnaameti andmetel on jahimehed 1. märtsist kuni 30. juunini küttinud 1636, surnult leidnud ja matnud 138 ning hukanud üheksa sigade Aafrika katku (SAK) tunnustega metssiga.

Nagu varasematelgi aastatel on kõige arvukamalt sigu kütitud Saaremaal, kus jahimehed on küttinud 617 siga.  Läänemaa jahimehed 410 ja Harjumaa jahimehed 175 metssiga. Seevastu Põlvamaal kütiti vaid kaks siga, sest seal lihtsalt enam sigu pole.  “Kõik on ära lastud ja sigu on nii hõredalt. Nende asustustihedus on seal juba saavutatud ja katku levik peaks peatuma.”   ütles BNS-ile Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts.

Riiklik tauditõrje komisjon on seadnud eesmärgi saavutada aasta lõpuks sigade asustustiheduseks üks siga tuhande hektari kohta. “Võin öelda, et selle saavutamine on täiesti reaalne, jahimehed on pingutanud ja jätkavad selle nimel küttimist,” sõnas Korts.

Keskkonnaagentuuri küttimissoovitus näeb ette lasta Saaremaal  2017 jahihooajal 1900 siga, millest ca 30% tuleks määrata senini seakatkust mõjutamata Muhu saarele. Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Rauno Veeroja märkis, et kuivõrd saarlased on kohustuslikust küttimismiinimumist lasknud juba praeguseks kolmandiku ning ka seakatk teeb oma tööd edasi, siis aasta lõpuks peaks sigade arv olema Saaremaal üsna madal. Kui veel aasta tagasi oli Saaremaal vähemalt paarkümmend siga 1000 hektari kohta, siis aasta lõpuks võib sigade arv koos katku laastamistööga väheneda  ette nähtud 1,5 isendini 1000 hektari kohta, lausus Veeroja.

Kahe viimase aastaga on metssigade arvukus Eestis langenud jahimeeste hinnangul 20 600 isendilt 5620 isendile. Kui 2015 aastal kütiti Saaremaal 5250 metssiga ja 2016 aastal  4471 metssiga, siis metssigade arvukse oluline langus ja pea igapäevaselt lisanduvad katkuleiud annavad alust tõdeda, et nii kõrget metssigade küttimisnumbrit meil järgneva viie, võimalik, et ka kümne aasta jooksul, võimalik enam näha ei ole.

Keskkonnaagentuuri plaan näeb ette, et 2017. jahiaasta lõpuks tuleks metssea asustustihedus kõikides katkust mõjutamata jahipiirkondades langetada tasemele maksimaalselt 1,5 isendit/1000 ha jahimaa kohta. Aladel, kus metssea arvukus on tänaseks juba langenud alla 1,5 isendi 1000 ha jahimaa kohta, tuleks jätkata küttimist vähemalt juurdekasvu ulatuses ning soovitav oleks seda järgnevatel aastatel hoida allpool taset üks isend 1000 ha jahimaa kohta.

Print Friendly, PDF & Email