JUHTKIRI: Tualett või peldik? (2)

Eestlane peab end kultuurseks ja viisakaks inimeseks, kes teab, kus ja kuidas käituda. Ometi leidub meie seas neid, kelle WC-kultuur on puudulik kui mitte olematu. Inimesi, kes oma ihuhädade õiendamisel ei hooli, missuguseks see õiendamise koht pärast jääb ja mida järgmine WC kasutaja sellest arvab ning kuidas end seal tunneb.

Võib-olla on tõesti neid, kes jätavad endast räpased jäljed maha üksnes üldkasutatavas käimlas ning kelle kodune WC on puhas kui prillikivi. Kes vabandaksid oma räpakust sellega, et avalikus tualetis pole vaja puhtust pidada – käib seal ju nii palju rahvast.

Räpakaid inimesi on alati olnud ja ilmselt on neid ka tulevikus. Seepärast tuleb avalike tualettide koristajail kõvasti vaeva näha – likvideerida ka tavaline tolm ja mustus –, et käimla ei mõjuks eemaletõukavalt, peldikuna.

Ah, et mis vahe on tualetil ja peldikul? Et üks käimla ju puha. Aga seda, et sõna peldik tähistab kohta, mis on rõvedalt räpane ning kuhu ei tahaks minna ka siis, kui häda sunnib.

Print Friendly, PDF & Email