Valvelasteaeda on suveks kirja pandud rekordarv lapsi (15)

Kuressaare valvelasteaeda on tänavu registreeritud koguni 150 last, ent linnavalitsuse kinnitusel on rühmade nimekirjade koostamisel arvestatud, et korraga kohalviibivate mudilaste arv ei kasvaks normist suuremaks.

MILLAL LAPS PUHKAB, kui ta käib lasteaias ka kogu suve?
IRINA MÄGI

“Lasteaiarühma võib kuuluda maksimaalselt 24 last,” ütles üks valvelasteaias käiva lapse ema Kristel (nimi naise palvel muudetud – toim). “Kuidas saab aga Kuressaare suvise valvelasteaia, Pargi lasteaia rühma nimekirja kuuluda korraga 38 last? Rühmade nimekirjad on lasteaias seinal, igaüks võib lugeda.”

Kristeli sõnul on ta näinud kolme rühma nimekirja – igasse rühma on kirja pandud 38 last.

“Kas tõesti peaks nii suure laste arvuga hakkama saama sama väike õpetajate arv, mis tavasuurusega rühma puhul – kaks õpetajat ja õpetaja abi?” küsis Kristel. “Rohkem õpetajaid vähemalt mina oma lapse rühmas näinud ei ole.”

Avati viis rühma

Kristeli sõnul mõistab ta, et nii suurele lastehulgale ei saagi jätkuda kappe oma rõivaste ja asjade hoidmiseks ning nad peavad neid kappe kahe peale jagama. “Osa lapsi peavad kõiki oma asju hoidma sellistes suurtes musta värvi kandilistes plastikkaussides, nagu neid kauplustes salatite hoidmiseks kasutatakse,” kirjeldas Kristel lasteaias nähtut.

Naine möönis, et seni on tema lapse rühmas käivate mudilaste arv jäänud rühma tavasuuruse piiresse. “Näiteks eile ja üleeile (esmaspäeval ja teisipäeval – toim) oli mu lapse rühmas kohal 21 last,” märkis Kristel. “Kuidas saab linn aga garanteerida, et seda maksimumi – kõiki 38 last, kes rühma nimestikus kirjas, korraga lasteaeda ei tule?”

Kristel leidis, et kui kõik nimekirja kuuluvad lapsed korraga kohale tuleks, ei jätkuks neile voodikohti ega madratseid. Samuti poleks piisavalt toole ja laudu, et kõik lapsed korraga hommikusööki süüa saaksid, kuna praegu teevad nad seda oma rühmas.

“Kui linn teadis, et valvelasteaeda vajab kohta nii palju lapsi, kas poleks saanud siis moodustada rohkem rühmasid?” küsis Kristel. “Või siis määrata valvelasteaiaks mõne teise lasteaia, kus ruumi rohkem ja tingimused paremad. Ja kui tänavuse valvelasteaia personal peab tingimata olema just Pargi lasteaia oma, kuna on nende kord, kas nad tõesti ei saaks töötada teises majas?”

“Kuressaare linnas on suvisel perioodil lasteaedade kollektiivpuhkuste ajaks tööl üks valvelasteaed ning tavapäraselt on selleks mitte üks konkreetne maja, vaid valvelasteaia kord liigub majast majja,” põhjendas linnavalitsuse haridusnõunik Õilme Salumäe, lisades, et tänavu on järg Pargi lasteaia käes, kus valvelasteaiaks on avatud viis rühma ehk kogu maja.

“Laste ohutuse ja järelevalve tagamiseks on oluline personali töökorraldus, mis arvestab laste ja täiskasvanute arvu tegelikku suhet,” rääkis haridusnõunik.

Salumäe sõnul on tänavu valvelasteaeda registreeritud 150 last. “See on viimaste aastate rekordarv,” lausus ta. Varasematel aastatel on lapsevanemad kohta soovinud 120-130 mudilasele.

Kõik ei tule kohale

Salumäe sõnul kajastab registreeritud laste arv siiski laste üldarvu. “Lasteaiakohta üheaegselt vajavate laste arv on sellest oluliselt väiksem,” selgitas haridusnõunik. “Valvelasteaia kohta broneerides tuli lapsevanemal täpsustada ka konkreetsed päevad, mil lapsele kohta vajatakse.”

Salumäe kinnitusel ongi laste rühmadesse jaotamisel arvestatud sellega, et kõik ühe rühma nimekirja arvatud lapsed ei oleks kohal üheaegselt, vaid 20-24 last korraga.

“Osadel lastel saab registreeritud periood läbi ja siis tulevad uued, kel kohta vaja on,” tähendas haridusnõunik.

Ehkki valvelasteaia kohta broneerides tuli vanemal täpsustada ka konkreetsed päevad ning tasuda vastavalt sellele ka toiduraha osaline ettemaks, tõdes Salumäe, et prognoos ja tegelikkus on paraku täiesti erinevad.

“Prognoosi järgi pidi valvelasteaeda tulema esimesel nädalal 124 last, aga tegelikult tuli 65,” tõi ta näite. “Teisel nädalal prognoosisime 133 tulijat, aga kohale saabus 94 last. Seega praegu jätkub valvelasteaias lastele kohti ja muretsema ei pea ka laste järelevalve pärast,” kinnitas Salumäe.

Pargi lasteaia direktor Riina Saare sõnul tekib tal seoses laste suveks valvelasteaeda toomisega küsimus, millal vanemad lastel puhata lasevad.

“Mõni laps on käinud kogu õppeaasta hommikust õhtuni lasteaias, sageli on lapse päev pikem kui ema-isa tööpäev,” tõdes ta. “Valvelasteaia puhul näeme aga, et laps käib lasteaias ka kogu suve. Millal laps siis puhkab?”

Print Friendly, PDF & Email