Linnavalitsuse ja linnavolikogu istungid

Linnavolikogu 15. juuni istungil otsustati

* Kuulati linnapea Madis Kallase ülevaadet olukorrast linnas.
* Otsustati omistada Arne Mikule Kuressaare linna aukodaniku aunimetus.
* Kinnitati Kuressaare linna 2017. a lisaeelarve.
* Otsustati osaleda asutajana sihtasutuse Saaremaa Muuseum asutamisel.
* Otsustati korraldada enampakkumine Pilve ja Vesikaare tänavale hoonestusõiguse seadmiseks ning elamumaa kinnistute võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks.
* Võeti teadmiseks revisjoniaktis esitatud tulemused ja ettepanekud (Kuressaare gümnasistide õppe-
edukust puudutava arupärimise vastuses olevate andmete õigsuse kohta).
* Revisjonikomisjoni liikmeks valiti Anton Teras.
* Valjala vallale anti heakskiit pikaajalise kohustuse võtmiseks summas 97 000 eurot.

Linnavalitsuse 16. juuni istungil otsustati

* Määrata stipendiumide saajad: aasta gümnasisti stipendium – Reet Koppel ja Grete Kaal, Kuressaare kaunite kunstide noorte stipendium – Carlos Liiv ja Kuressaare kaunite kunstide laste stipendium – Kirke Medri.

Linnavalitsuse 20. juuni istungil otsustati

* Anda kasutusluba OÜ-le Jazz Pesulad autopesula kasutamiseks aadressil Tallinna 63 ja ümberehitatud mänguväljaku kasutamiseks aadressil Lasteaia 1.
* Anda ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks aadressil Abaja 1 ja abihoone püstitamiseks aadressil Kadaka 2.
* Anda luba Saaremaa Muuseumile Kuressaare lossi öö korraldamiseks 30.06 ja Tivoli Tuur OÜ-le lõbustuspargi tegevuseks 23.06-2.07.
* Lühendada seoses kohtute tänuüritusega ajutiselt öörahu kellaaega (ööl vastu 4.08 kuni kl 3).
* Kinnitada kaasava eelarvega elluviimisele kuuluvad ettepanekud: koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine (14 560 eurot), välijõusaal Kuressaare terviseparki (15 000 eurot), korvpalli välisväljakute korrastamine (11 880 eurot), projekt „Purjetame ka talvel“ (8560 eurot).
* Kinnitada Kalevi 30a projekteerimistingimused.
* Lõpetada MTÜ-ga Visit Saaremaa sõlmitud Tallinna tn 2 ruumi nr 31 tähtajatu üürileping seisuga 24.07.2017 (seoses raekoja remondiga).
* Anda nõusolek Kuressaare linna omandis olevatele kinnisasjadele Kevade tänav L4 ja Jaama tänav isikliku tasulise kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS kasuks.
* Määrata Saaremaa valla valimiskomisjoni asukohaks Kuressaare linnavalitsuse hoones asuv ruum nr 215.

Linnavalitsuse 26. juuni istungil otsustati

* Seada Kuressaare linna kasuks Tallinna 9 kinnistu sõiduteega külgnevale kõnniteele isiklik kasutusõigus (kokkuleppel kinnistu omanikuga ja seoses linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamisega).

Linnavalitsuse 27. juuni istungil otsustati

* Anda ehitusluba Lossi 5 hoone ja raekoja rekonstrueerimiseks.
* Anda luba Kuressaare avatud noortekeskusele Noortejaam noortemaleva avaürituse korraldamiseks 3.07, Elamusstuudio OÜ-le Red Bull of the Rock korvpalliturniiri Saaremaa etapi korraldamiseks 6.07 (Raiekivi säärel), Saaremaa Talupidajate Liidule laada „Talust taldrikuni“ korraldamiseks 19.07 (Tallinna 65) ning MTÜ-le Saaremaa Merispordi Selts Muhu väina regati lõpetamise korraldamiseks 9.-11.07 ja Baltic Open regati lõpetamise korraldamiseks 21.-22.07 (Roomassaare sadama territooriumil).
* Kinnitada lihthanke „Kuressaare linna teede pindamine 2017“ tulemused ja tunnistada edukaks Eesti Teed AS-i pakkumus maksumusega 1,96 €/m2 (kokku kuni 22 000 m2).
* Anda nõusolek Väljaku 5 ja Väljaku 5a katastriüksuse liitmiseks, määrata uueks aadressiks Väljaku 10, kinnitada katastriüksuse suurus 3037 m² ja piirid ning määrata katastriüksuse sihtotstarbeks 100% riigikaitsemaa.
* Eraldada MTÜ-le Saaremaa Merekultuuri Selts 2220 eurot Garnisoni 16 hoone siseruumide täiendavateks remonditöödeks.
* Anda luba Arvo Kasesalule tänavamuusikuna esinemiseks.

Linnavalitsuse 5. juuli istungil otsustati

* Anda kasutusluba rekonstrueeritud elamu kasutamiseks aadressil Garnisoni 10, kaminahju kasutamiseks aadressil Ida 74-11, sauna kasutamiseks aadressil Kihelkonna mnt 1-32.
* Määrata kortermajade hoovialade heakorrastamise toetused.
* Anda luba Hitivabrik OÜ-le Kukerpillide ja Juss Haasma kontserdi „45 aastat hiljem“ korraldamiseks 7.07 (lossihoovis), Komöödiateater OÜ-le etenduse „Elagu eurotoetused“ korraldamiseks 8.07 (lossihoovis), SA-le Eesti Kontsert Saaremaa Ooperipäevade korraldamiseks 14.-23.07 (lossihoovis).
* Eraldada Kuressaare avatud noortekeskusele Noortejaam 700 eurot projekti „X Saaremaa noortebändide festival“ korralduskulude katmiseks.
* Eraldada projektitoetuste reservist MTÜ-le Helisevad Saaremaa orelid 200 eurot festivali Helisevad Saaremaa orelid 2017 korralduseks ja MTÜ-le Halulaev 500 eurot purjelaeva Lisette sõidukulude katteks ja osalemiseks merepäevade programmis.
* Kinnitada lihthanke „Ujula abaja süvendustööd“ tulemused ja tunnistada edukaks OÜ BauEst pakkumus hinnaga 9,80 eurot 1 m3 eemaldatud sette kohta (lisandub käibemaks).
* Muuta OÜ-ga Saarepuhkus sõlmitud KTG sööklaruumide üürilepingut, pikendades lepingu tähtaega.

Print Friendly, PDF & Email