Linn toetab kortermajade hoovialade heakorrastamist

Linna 2017. aasta eelarves on kortermajade hoovialade heakorrastamise toetuseks ette nähtud 25 000 eurot ja toetusega soodustatakse projekteerimistöid või konkreetse rajatise ehitust kuni 50% ulatuses töö maksumusest. Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa kortermajade avalikus kasutuses olevate õuealade korrastamisele. Taotlusi esitati 14 ja komisjoni otsusel toetatakse neist 12:

• 2000 eurot Kihelkonna mnt 2 haljastuse ja jalgrattahoidikute rajamiseks (taotleja KÜ Slupi),
• 2000 eurot Õie 3, Mooni 4 mänguväljaku ja prügimajade rajamiseks (taotleja KÜ Õie 3, KÜ Niidu-Mooni),
• 700 eurot Kihelkonna mnt 1, Aia tn 66a haljastuse plaani koostamiseks ja kiige rajamiseks (taotleja KÜ Suuresilla),
• 1000 eurot Tolli 3 parkimise laiendamiseks (taotleja KÜ Tolli 3),
• 435 eurot Sepa 2 kiviaia katmiseks krohviga (taotleja KÜ Sepa 2 Kodu),
• 815 eurot Vallimaa 17 mänguväljaku rajamiseks (taotleja KÜ Vallimaa 17),
• 9050 eurot Karl Ojassoo 7 hooviala heakorrastamiseks (taotleja KÜ Ojassoo 7),
• 1500 eurot Niidu 5, Tallinna 68 löökaukude jms pindamiseks (taotleja KÜ Niidutare, KÜ Tallinna 68),
• 2500 eurot Torni 7 parkla katmiseks tänavakiviga (taotleja KÜ Võilill),
• 1000 eurot Raja 1 õueala katendite remondiks (taotleja KÜ Raja 1),
• 3000 eurot Rohu 1a õueala korrastamiseks (taotleja KÜ Rohu 1a),
• 1000 eurot Ristiku 28, Smuuli 35 prügiaediku rajamiseks (taotleja OÜ Kuressaare Elamute Hooldus).

Abilinnapea Mart Mäekeri sõnul kannab kortermajade hoovialade toetuse taastamine kahte eesmärki: “Esiteks innustab see korteriühistuid tegema koostööd ja kulutusi majaümbruste korrastamise nimel, teiseks võimaldab see linnal mõjutada olulise osa linnaruumi korrastamist ja selle hulka kuuluvad kahtlemata ka hoovialad. Mul on hea meel, et volikogu pidas eelarves selle rea loomist vajalikuks ja loodan selle säilimist ka uue Saaremaa valla eelarves.“

Print Friendly, PDF & Email