Tallinna Kaubamaja ei jäta oma ärihoonega jonni (7)

Ettevõte plaanib juurdepääsutee rajada Kuressaare ringtee ääres asuvale Tammemetsa kinnistule Kuivastu poolt tulles mõnikümmend meetrit enne linnamärki.

LIGI SAAKS KUIVASTU POOLT TULLES: Taotluse skeemile on märgitud võimalik juurdepääsutee Kuivastu maanteelt. Kuivastu poolt tulles asub see veidi enne Kuressaare linna-asula märki.
ESKIIS/ IRINA MÄGI


Kinnistuomanik ei soovinud veel oma kavatsusi lähemalt kommenteerida. Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS juhataja Peeter Kütt tõdes, et detailplaneerimine on pikaajaline protsess ja enne planeeringu kehtestamist on vaja teha palju eri osapooli puudutavaid toiminguid. „Tegemist on protsessiga ja selle käigus saavad kõik planeeringu ala ehitusõigust puudutavad küsimused vastatud,“ kinnitas Kütt.

Räägivad, kui õige aeg

Ettevõtte juhi sõnul on nad valmis oma tegemistest ka avalikkusele rääkima, kuid seda ikkagi alles selleks sobival ajahetkel. „Praeguses menetluse etapis ei kommenteeri me võimalikke tulevikuplaane,“ lisas Kütt.

Järjekordse detailplaneeringu algatamise taotluse osas pöördus Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks eelmise kuu lõpul taas maa-ameti poole, paludes neil väljastada lähteseisukohad Tammemetsa detailplaneeringu algatamiseks ja koostamiseks.

Kuigi Tallinna Kaubamaja Kinnisvara on pidanud aastaid plaani rajada kõnealusele kinnistule ärihooned ühes parklaga enam kui 150 autole, ei ole plaanist seni asja saanud. Põhiküsimus on seejuures olnud juurdepääsu rajamise võimalus kinnistule. Eitavaid vastuseid on tulnud üksteise järel nii Lääne-Saare vallalt kui maanteeametilt, ent kinnistu omanik ei ole oma plaane maha matnud.

Viimasel ajal on valla ja ettevõtte vahel kirjavahetus taas elavnenud. Tallinna Kaubamaja Kinnisvara on esitanud vallavalitsusele taaskord taotluse detailplaneeringu algatamiseks. Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja määrata ehitusõigus kuni kolme 13 meetri kõrguse ehk kahekorruselise ärihoone ehitamiseks.

Lisaks on kavandatud üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Linna poolt keeruline

Taotluse skeemile on märgitud võimalik juurdepääsutee Kuivastu maanteelt. Kuivastu poolt tulles asub see veidi enne Kuressaare linna-asula märki. Samas on skeemil joonistatu kohaselt mugav kinnistule pöörata küll Kuivastu poolt tulijail, kuid linnast liikujate jaoks otseselt tagasipöörde kohta märgitud ei ole.

Näidatud on aga, et mööda kergliiklusteed tulijad jõuavad tänu ülekäiguradadele nii Auriga kaubanduskeskuse juurest kui ka Tallinna tänavalt hõlpsasti kinnistule kavandatud parklasse.

Planeeritav maa-ala asub Sikassaare külas Kuivastu maantee ja Roonimäe tankla kinnistu vahel. Praegu on Tammemetsa kinnistu hoonestamata ja valdavalt kaetud kõrghaljastusega.

Print Friendly, PDF & Email