Poole aastaga maakonda rekordiliselt sisserändajaid

Võrreldes mitme eelneva aasta samade ajaperioodidega, on tänavu jaanuarist juunini oluliselt suurenenud inimeste hulk, kes mujalt Saare maakonda elama on asunud.

Saare maavalitsuse nõunik-perekonnaseisuametnik Avo Levisto tõi poole aasta rahvastikuandmeid kommenteerides välja, et võrreldes eelnevate aastate sama perioodiga suurenes 2017. esimesel poolaastal oluliselt sisseränne (2017. aastal 386 , 2016. a 295 , 2015. a 254 inimest).

Samas on maakonnast väljaränne tänavu jaanuarist juuni lõpuni olnud eelmise paari aastaga samal tasemel (2017. a 310, 2016. a 319, 2015. a 318). Positiivseim rändesaldo on olnud Muhu vallas, kuhu lisandus elanikke koguni 65 võrra. Enim on aga kodanikke kaotanud Kuressaare linn, kust lahkus 46 inimest rohkem kui siia elama asus.

Kui sündimus on maakonnas võrreldes eelmiste aastatega muutumatu (2017. a esimesel poolaastal sündis maakonda 145 last, 2016. a samal perioodil 145, 2015. a 146), siis surmade arv on sel aastal paraku oluliselt suurem (2017. a 245, 2016. a 213, 2015. a 209). “Saare maakonnas ei ole ühtki omavalitsusüksust, kus loomulik iive 2017. aastal oleks positiivne,” tõdes Avo Levisto.

Ja ehkki tervikuna on 2017. aasta esimese poolaasta jooksul maakonna rahvastik vähenenud 24 elaniku võrra, kompenseerib viimaste aastate suurima negatiivse iibe sel perioodil (-100) rekordiliselt positiivne rändesaldo (+76).

2017. aasta esimesel pool­aastal kasvas elanike arv enim Muhu (+57), Pihtla (+13), Pöide (+12) ja Ruhnu vallas (+12). Suurimad kaotajad on Kuressaare linn (-59), Lääne-Saare (-37) ja Leisi vald (-20).

Juunikuus suurenes maakonna elanike arv 17 inimese võrra. Nagu selle aasta eelmistelgi kuudel, oli ka juunis surmi sündidest ja sisserändajaid väljarändajatest rohkem.

Maakonnas registreeriti juunikuu jooksul 22 sündi ja 33 surma (loomulik iive -11). Maakonda asus elama 74 uut elanikku, elukoha aadress väljapool Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 56 endisel maakonna elanikul (rändesaldo +18).

1. juulil oli Saare maakonna rahvastikuregistrijärgne elanike arv 34 017.

Print Friendly, PDF & Email