Autoomanik nõuab muuseumilt hüvitist (8)

Möödunud neljapäeval murdus Kuressaare lossihoovis tugeva tuule tõttu puu ja kukkus savikoja lähedusse pargitud punasele Mini Cooperile peale. Autoomanik nõuab Saaremaa muuseumilt hüvitist, kuid muuseum keeldub maksmast.

ERAKORDNE JUHTUM: tormiga on põlispuude oksi murdunud ja alla langenud ennegi, kuid keegi või miski seetõttu varem kannatada saanud ei ole.
2x erakogu

Laupäeval saatis mahakandmisele mineva sõiduki omanik Sari Anneli Ruohonen Saaremaa muuseumile avalduse, milles selgitas, et auto oli pargitud savikoja lähedusse kauba transportimise eesmärgil. Ta märkis, et kukkunud puu tekitatud kahjude eest vastutab krundi omanik ja lisas hüvitisnõude summas 4800 eurot. 

Muuseum keeldus maksmast mitmetel põhjustel. Asedirektor Olavi Pesti tõi kirjas Ruohonenile välja, et kahjustada saanud auto oli lossihoovi sõitnud liikluseeskirju eirates. „Omamata selleks nõutavat eriluba ning pargitud selleks mitteettenähtud kohta,“ lisatakse kirjas. Veel on Ruohonenile kirjutatud: „Pädev ei ole Teie väide, et auto oli pargitud kauba transportimise eesmärgil, sest see seisis savikojast 25 meetrit eemal ja seda pikemat aega. Ka ei ole Saaremaa muuseumil Teiega mingit töö- ega rendialast kokkulepet.“

Saarte Häälele ütles Sari Anneli Ruohonen, et muuseumi vastusega ta rahule ei jää ja kavatseb konsulteerida advokaadiga. „Vaatan, mis tema ütleb, aga ma leian küll, et kinnistu omanik peaks kahju hüvitama,“ nentis ta, et ei ole arborist ja ei oska seega hinnata, millal oksad kaela sadada võivad. Kaskokindlustust autol polnud, oli ainult liikluskindlustus.

Ruohonen lisas, et tõi tol päeval savikotta mitu kasti esemeid. Nimelt on tema keraamikatooted seal suvel müügis. „Ma olen Maila (savikoja ruumide üürnik – toim) koostööpartner,“ selgitas ta.

1999. aastal Saaremaale kolinud Ruohonen tõdes, et sõltub hetkel õnnetuse tõttu abikaasa küüdist, kuna elab linnast väljas. „Kuidagi peab hakkama saama,“ lisas ta.

Olavi Pesti ütles lehele, et tormiga on põlispuude oksi murdunud ja alla langenud varemgi, kuid ta ei mäleta, et keegi või miski oleks seetõttu kannatada saanud. Küll aga lasti mõned aastad tagasi arboristidel kindluses kasvavad suured puud üle kontrollida. Toona eemaldati ka ohtlikke oksi.

Pesti lisas, et kindluse läänebastioni ühe keldri kasutamiseks on muuseum sõlminud üürilepingu FIE-ga Maila Juns-Veldre Savikoda. Lepingu järgi on üürnikul õigus anda ruumi allüürile või muul viisil kolmandate isikute kasutusse üksnes juhul, kui üürileandja on selleks eelnevalt andnud kirjaliku nõusoleku. „Midagi sellist toimunud ei ole,“ kinnitas Pesti.

Savikoja näol on tegemist avatud ateljeega, kus valmistatakse keraamikat, toimuvad töötoad, näitused ja kunstimüük.

Print Friendly, PDF & Email