Pärimuskaart sai täienduse

Maa-ameti kohapärimuste kaardile kanti enam kui veerand tuhat paika Matsalu ja Vilsandi rahvuspargist, laiendades oluliselt kõnekate lugude ja faktide spektrit.

Eesti kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiivi kohapärimuse töörühm sai valmis koostööprojekti keskkonna­ameti ja maa-ametiga, mille tulemusel valmis juba 2014. aastal infoküllane avalik kohapärimuse kaardirakendus. Nüüd on Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi interaktiivset kaarti täiendatud uute andmetega ja rakendus on saanud toe ka mobiilseks kasutamiseks.

Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi kohapärimust ja maastikuobjekte kajastav kaart sai tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusele 260 uue pärimuspaiga võrra rikkamaks. Varasemaga kokku on nüüd 640 kohapunkti. Lisandunud on nii helisalvestisi, tekste, fotosid kui ka video­klippe, mille jälgimine on muutunud mugavamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Eesti kirjandusmuuseumi teaduri ja projekti juhi Mari-Ann Remmeli sõnul on Matsalu ja Vilsandi rahvuspargi kaardil esindatud suhtarvult vähe, kuid sisu poolest kõnekaid aegade vältel talletatud kohapärimusi. See tutvustab läänerannikule omaseid loodusobjekte, asustusjälgi ja külamiljööd ning ääremaadel on säilinud omapäraseid lautrikohti ja ravipuid ja -kivisid.

Print Friendly, PDF & Email