Omanikul on nädal ohtliku kolemajaga tegelemiseks (8)

Kuressaare kesklinnas asuv Lasteaia tänava kolemaja on oma ohutusprobleemidega olnud viimastel kuudel tugevalt pildil. Ehkki tehtud on ettekirjutusi ja hoiatusi, ei ole olukord kinnistul seni paranenud.

Abilinnapea Mart Mäeker ütles, et linnavalitsus väljastas kinnistu omanikule Euro Kinnisvaraarendus OÜ-le 13. juunil ettekirjutuse ja 20. juunil omakorda märgukirja, milles osutati puudustele seoses kinnistu heakorra ja ohutusega.

Märgukirjas toodud puuduste likvideerimiseks on määratud tähtaeg 3. juuli ehk järgmise nädala esmaspäev. “Omaniku poolt kohustuste täitmata jätmisel algatatakse menetlus sanktsioonide määramiseks,” kinnitas abilinnapea Mäeker.

Samas kirjutas Saarte Hääl ka mai teises pooles, et linnajuhid on asunud kõnealuse kolemaja omanikku pitsitama. Ka siis andis linnavalitsus Lasteaia tn 8 omanikule aega nädalajagu päevi, et omanik kas lammutaks hoone otsas oleva varisemisohtliku müüri või toestaks seda, sulgeks hoone sissepääsud ja heakorrastaks krundi.

Loetletud puudused tuli kõrvaldada 26. maiks, vastasel korral kavatses linnavalitsus alustada riikliku järelevalve kohustusest tulenevat menetlust, mille alusel on õigus määrata kinnistu omanikule sunniraha. Samuti kuulunuks hüvitamisele võimaliku asendustäitmisega seotud kulud.

Täpselt nädal hiljem kirjutas Saarte Hääl, et linnavalitsus lükkas Lasteaia tänava kolemaja puuduste asendustäitmise edasi, kuni on kokku saadud hoone omaniku esindajaga.

Linna pressiesindaja Kristiina Maripuu möönis siis, et märgukirja täitmise tähtaeg on küll ümber, kuid arvestades, et kinnistu omanikuga on kontakt olemas ja ettevõtte juhatuse liige on lubanud Kuressaarde tulla, ei ole märgukirjas viidatud meetmeid ikkagi rakendatud.

Linnavalitsuse spetsialist Geili Heinmaa selgitas nüüd Saarte Häälele, et mais väljastasid nad kõigest märgukirja hoiatusega võimalikust sanktsioonide menetluse algatamisest, kui puudused ei ole maikuu jooksul likvideeritud. 9. juunil laekus neile aga linnavalitsuse tellitud ehitusekspertiisi hinnang, mistõttu edastatigi neli päeva hiljem kinnistu omanikule juba ehitusjärelevalve ettekirjutus koos vastava eksperthinnanguga.

Kinnistu omanikult Euro Kinnisvaraarenduselt Saarte Hääle kommentaaripalvele vastust ei laekunud.

Suurem pingpongimäng kolemajadega läks lahti juba aprillis, kui politsei juhtis linnavalitsuse tähelepanu ohtlikele kolemajadele, sealhulgas kõnealusele Lasteaia tänava majale. Linn soovitas aga politseil seepeale neis majades laaberdavad pätid lihtsalt kinni võtta.

Print Friendly, PDF & Email