LUGEJA KÜSIB: Kavandame ettevõttes suvepäevi…

Kavandame ettevõttes suvepäevi, kus toimuvad ka erinevad sportlikud tegevused ja võistlused, näiteks osakondade vaheline võrkpallivõistlus. Sportides võib aga ka viga saada. Kas suvepäevadel saadud vigastus on tavaline olmevigastus või on tegu tööõnnetusega, kuigi töötaja tol hetkel oma päristööd ei teinud?

Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus, mis on saadud tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetus on põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga ja juhtub ajal, mil töötaja: täitis tööülesannet, tegi muud tööd tööandja loal, tegutses tööandja huvides, viibis tööaja hulka arvataval vaheajal.

Tööandja huvides tegutsemist tuleb vaadelda natuke laiemalt kui üksnes otsene osalemine tööandja majandustegevuses või töölepingus või ametijuhendis kokkulepitud tööülesannete täitmine.

Kui tööandja korraldatud üritustel osalemine on vabatahtlik, pole tegemist tööõnnetusega. Teame aga kõik, et vabatahtlik võib olla ka “vabatahtlik”.

Vabatahtlik on osalemine siis, kui suvepäevade kutsel on kirjas, et kella seitsmest kuni üheksani on vaba tegevus, soovijad võivad mängida võrkpalli, jalgpalli või muul moel kolleegidega toredasti aega veeta. Sellisel juhul ei ole tööandja töötajatele mingil moel ette kirjutanud, kuidas neid kahte tundi veeta tuleb, vaid on loonud selleks erinevaid võimalusi. Kui nüüd keegi peaks võrkpalli mängides õnnetul kombel oma jalga väänama, ei ole tegemist tööõnnetusega, sest töötaja ei tegutsenud õnnetuse hetkel tööandja huvides ning puudus seos töötaja töö ja töökeskkonnaga.

Kui aga suvepäevade kavas on kirjas, et kella seitsmest kuni üheksani toimub osakondade vaheline võrkpallivõistlus, kus iga osakond peab oma esinduse välja panema, on tegemist tööandja huvides tegutsemisega. Sel juhul ei osale võistlejad vabatahtlikult, kuigi nad otsustasid ise, et tahavad võistlusest osa võtta. Vabatahtlik pole osalemine sellepärast, et tööandja huvides on, et igast osakonnast keegi võistlusel osaleks. Nii on ka sellel võistlusel juhtunud õnnetus tööõnnetus, sest töötaja tegutses tööandja huvides.

Kui sellises olukorras tekib vaidlus, siis vaidluse lahendamisel ei lähtuta kitsalt ainult sellest, kas kutsel või ajakavas oli kirjas, et tegemist on vabatahtliku osalemisega, vaid tuvastatakse sisuliselt, kas osalemine oli vabatahtlik. Ehk et pelgalt sõna “vabatahtlik” lisamine kuulutusele ei vabasta vastutusest.

Print Friendly, PDF & Email