Tuletoojaist noortejuhid: laske lastel tegutseda

Mõlemad tänavused Saare maakonna võidutule toojad, Tiia Kütt ja Aivar Krusta, tegelevad noortega – esimene kodutütarde ja teine noorkotkastega. Mõlemad leiavad, et oluline on lasta lastel tegutseda ja otsustada.

Tiia Kütt, kodutütarde Saaremaa ringkonna peavanem:

Töötan lastega juba aastaid. Olen ametilt õpetaja. Olin koolis 3. klassi juhataja, kui 2001. aasta sügisel tulid meie kooli kodutütarde organisatsiooni tutvustama tollane peavanem Anne Eenpalu ja meie ringkonnavanem Piret Urgas. Siis leidsin, et kodutütarde rühma loomine on hea võimalus pakkuda lastele veel midagi peale õppetöö. Nii ma oma klassi tüdrukutele selle mõtte välja käisin. Tüdrukud olid nõus ja selle esimese rühma ma ainult oma klassi tüdrukutest tegingi.

Noortega tegelemine on mulle hingelähedane – näed, kuidas nad kasvavad ja arenevad. See on tore etapp nende elus.

Üldlevinud arvamuse, et tänapäeva lapsi ja noori ei huvita miski muu peale nutiseadmete, lükkan mina küll ümber. Kui lapsel lastakse tegutseda ja innustatakse seda tegema, siis ta ei ole passiivne, vaid tegutseb rõõmuga. Need lapsed, kes meie organisatsioonis ja noorkotkastes tegutsevad, on hakkajad ja tegusad. Näiteks laagris käies ei tule lastele mõttessegi, et telefon kätte võtta.

Eks see, kas laps on hakkaja või passiivne, sõltu ka täiskasvanute eeskujust. Kui vanemad ei tee midagi, ei teki ka lastel tahtmist midagi teha. Ja vastupidi – kui vanemad on aktiivsed ja huvitatud sellest, mis nende ümber toimub, on seda ka lapsed.

23. juuni on aastas oluline päev nii minu enda kui ka kodutütarde jaoks. Tavaliselt on võidupüha see päev, mille tähistamisel käime lastega marssimas. Oleme osalenud ka võidupüha paraadil nii Pärnus kui ka Hiiumaal. Kui Hiiumaale paraadile läksime, tekkis lausa konkurents, kes kaasa saavad.

Tänavuse võidupüha eel olen pisut rohkem ärevil – oma tuletooja rolli tõttu. See on asi, mida saab teha vaid kord elus. See oli minu jaoks üllatus, et just mind välja valiti. Ju siis juhatus arvas, et olen väärt seda tunnustust oma pikaajalise töö eest kodutütardega.

Üldjoontes tean, mis mind lähipäevil ees ootab. 22. juuni õhtuks peame olema Rakveres proovis, seal saame täpsemad juhised. 23. juunil saame Rakveres võidutule ja hakkame Saaremaale tagasi tulema. Tule jagamine toimub Orissaares. Pärast seda on meil oma külas jaanituli.

Aivar Krusta, Kaitseliidu Saaremaa Mere malevkonna jaopealik, noorte kotkaste rühmapealik:

Noorte kotkaste rühmapealikuna on mu ülesanded sellised nagu igal teiselgi noortejuhil: kasvatada noori isamaalisuse vaimus. Anda neile edasi nii oskusi kui ka teadmisi, mis on kasuks nii nende tervisele kui ka edasiseks elus toimetulemisele.

Noortega tegelemisel pean kõige olulisemaks lähtuda eelkõige noorte huvidest ehk sellest, mis on vajalik nendes resilientsuse (võime edukalt kohaneda ja areneda märkimisväärselt raskes, riskirohkes keskkonnas – toim) ja erinevate oskuste arendamiseks. Vähetähtis ei ole ka noorte omavaheline suhtlemine ja nende omavaheline erinevates situatsioonides kokkumängimine ja toimetulek. Üritustele järgneva tagasiside põhjal võib julgelt väita, et noortele meeldib, kui nad on suutnud ennast ületada ja üheskoos midagi ära teha, mis esialgu näis olevat ületamatu ja kuuluvat kosmoseteaduse valda.

Kõige olulisem ongi siduda noori tegevusega, mis on neile kasulik ja millest nad on huvitatud. Leian, et noortejuhil peab olema aega tegeleda iga noorega ja näha igas noores võimeid, mida arendada. Noort ei tohi kunagi eemale tõrjuda. Laps peab saama alati kaasa lüüa otsustusprotsessides, mis on tema oma tegevusega seotud. Last ei ole võimalik tegutsema panna sunniga, laps peab saama valikuvõimaluse ja suutma ise otsustada, kas ta soovib seda või teist huvitegevust. Pigem tuleks last suunata otsustama ja julgustada teda langetama selliseid otsuseid, mis on talle arenguks vajalikud ja kasulikud.

Ilmselt arvati juba varasel keskajal, et noorsugu on hukka läinud. Kahjuks olen ma sellist arvamust kuulnud ka vanematelt, kes selleks, et väikelapsele tegevust leida, panevad ta teleka või arvuti ette istuma.

Tehnika pealetungile ja arengule on inimene paraku võimetu vastu seisma. Võitlus nutiseadmete vastu on selline hidalgo Don Quijote stiilis tuuleveskitega võitlemine.

Noor, nii nagu iga teinegi mõtlev inimene, kompenseerib oma tegevusetust asjadega, mida talle võimaldatakse ja mis talle huvi pakuvad. Kui pakutav tegevus ei ole noort kaasav, siis on loomulik, et noor – ja mitte ainult noor – liigub suunda, kus tal on huvitavam.

Võidupüha on oluline tähtpäev nii noorkotkastele kui ka mulle endale. Minu jaoks on võidupüha üks eestluse ja iseseisvuse sümbolitest, millele ei ole teist samaväärset tähtpäeva.

Olles valitud tuletoojaks, tunnen endal eelkõige vastutust, sisuliselt on ju meie kätte usaldatud kogu Saaremaa jaanitulede lähteallikas.

Print Friendly, PDF & Email