MUHU UUDISSED: Oogid juanid käe

Ikka terit neh. Nüid siis lähäb sie rall lahti. Juanibe oo juba ukse ies. Ja siis kipub sii suarelataka pial ikka nii ullu palju rahvast olema, et vahest oo ühna irm, et kas mahtuvadkid puhas ää.

Aga ei, põle kuulda oln, et mõni oleks pidan keskel väena silda oma külje maha kierma. Igaleühele oo ruumi ja mahub juuregid viel. Neh, ega paramad paika ikka juanibe pidamiseks põle kut Muhu suar. Ja tuld tihasse ikka änamaste igas külas. Mõndas puol oo juba kahekümne teese õhta, mõndas puol juanibelaupa ja muist jätvad omad tükkis juanibe õhtaks kua.

Neh, juanibelaupa õhta oo Hellamoal suur tuli kua. Ikka terve saare rahva jäuks ja kõikide nende jäuks, kis oo arvan, et juanilaupa oo kõege param olla Muhus. Kellu kahessast akkab külakeskuse juurest rongikäik liikuma ja siis oo mudud pissike kontsert kua sial uie laalulava pial. Tansiks lähäb igatahes kua. Tansimuusikad tulle tegema ansambel Veskikivi.

Neh, ja et köib juaninädal, siis oo üle leedutulede ikka muid raditsioonilisi üritusi kua viel. Jua­nilaupa keskomingust akatse jälle pihta Põhja- ja Lõuna-Muhu jalgpallilahingutega. Kellu ühestteistmest akkavad laste mängid ja kellu ühest nuorte ja suurte inimeste omad. Ja juanibe omingu oo Hellamoa Männikul jälle Männiku jaaniturniir. Nõnna et Hellamoal suab ühna kaks pääva ja ühe üö vahepialt paikas olla. Misse ikka kojo tullasse. Neh, kui Taevatuaet ikka ilma annab.

Ja Liiva koolimajas suab selle nädali läbi köia jälle käsitüönäitust vuatamas. Muhu juaninädala kavasid olli Liiva puodis nähe ja neh, valla kodulehe pialt levab kua kenaste ülesse. Seda et, kus miskit oo ja mis aegus. Ja kahekümne ühessandast juunist akkab Muhu muusikatalus Juu Jääb. Ikka jälle Hellamoal. Suur vestivaal ja kestab kuni eenakuu esimese päävani välja. Vestival ise oo nii laiaks kasun, et seda jägub juba Kuresare ja Tartu linna kua. Ja pihta akatse juba kahekümne seitsmendast.

Sie põle pooleskid kogemata juhtun, et meite suare kulduuri korraldamine oo sattun Hellamoa külakeskuse tüöks ja toemetamiseks. Sellel külal piab kohe olema nõuke aura, et sõnna kõik kulduurisündmused ennassid kokku koguvad. Neh, loosiaegas olli ju Hellamoal sur kange lubi kua, kus ikka teaatrid ja kontserte kuulda-nähe sai ja palju pidusid pieti. Lihtsalt oo nõuke küla, kus muusika eliseb vist paramini kut mõjal.

Neh, et siis ikka kenad leedutuld teitele ja kenad ilma kua juanibeks ja juanibe laupaks. Ja nüid minge nobesti õue uurima, kas kuskiltkandist juba kutsesõnni kua nähe uo.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email