Osaluskohvik “Kärla kool – tervist edendav kool”

Ühel kooli hoolekogu koosolekul tuli liikmetel idee korraldada osaluskohvik, et koguda ideid ja mõtteid koolielu parendamiseks. Kuna Kärla kool on võtnud suunaks terviseedenduse, siis saigi 19. juunil teoks osaluskohvik “Kärla kool – tervist edendav kool”.

Vasakul Ingrid Leemer ja paremal õpetaja Maret Rei koos rühmaga arutamas tervisliku toitumise teemal.
LAIDI LINDAU

Mõttetalgutes osalesid õpetajad, õpilased, vilistlased, Lääne-Saare valla esindajad, Saaremaa Rajaleidja töötajad, kogukonna liikmed ja külalised väljastpoolt Saaremaad.

Teemasid, mida arutati, oli kuus: keskkonnasõbralik kool, liikumine on elu alus, tervislik toitumine, vaimne tervis, turvaline koolikeskkond ja muutuv õpikäsitus. Igal osalejal oli võimalus valida talle meelepärane õpituba, kus tehti tunnike tõsist mõttetööd ning pandi kirja kõik oma soovid ja ka unistused. See oli nüüd see hetk, kus sai unistada suurelt!

Hiljem tegi iga rühm oma teemast kokkuvõtte ja ka teised osalejad said oma mõtteid avaldada. Kuidas suunata noori liikuma ja aidata neil toime tulla stressiga? Mil moel saame me muuta oma koolikeskkonda turvalisemaks? Kuidas kujundada tervisliku toitumise tavasid?

Küsimusi oli palju ja kuigi teemad olid väga erinevad, jõuti siiski ühisele suunale. Tuleb märgata, kuulata, sekkuda, olla avameelne, kaasata õpilasi, eksperimenteerida ja eelkõige olla loov! Lähtudes nendest märksõnadest, võib meie koolist saada üks omanäolisemaid maakoole.

Päeva mõte oli korjata lennukaid ideid, mida tervist edendav kool peaks tegema. Selleks, et moodustuks tugev kool, on meil vaja tugevaid juuri, milleks on õpilased, õpetajad ja kogukond. Kärla kool on kogukonnakeskne kool ja tänu sellele julgeme võtta eesmärgiks saada tervist edendavaks kooliks.

Print Friendly, PDF & Email