LUGEJA KÜSIB: Plaanin juulis oma 13-aastase sugulase tööle võtta…

Plaanin juulis oma 13-aastase sugulase tööle võtta ja tekkiski küsimus, kas nõusolek on vajalik ja kuidas nõusoleku taotlemine uue korra järgi käib?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja:

1. juulist jõustuvad töölepingu seaduse muudatused ja enam ei pea taotlema inspektsioonilt luba alla 15-aastase töölevõtmiseks. Tööandjal on kohustus küsida vanema luba 7–14-aastase lapse töölevõtmisel.

Tööandja jaoks on oluline muudatus, et alates juulist peab ta 10 tööpäeva enne 7–14-aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse kande. See erineb täiskasvanu või juba 15-aastaseks saanud töötaja töölevõtmisest, kelle võib registrisse kanda ka tööle asumise päeval.

7–14-aastase lapse töölevõtmisel tuleb registri märkuste lahtrisse sisestada andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste ja koolikohustuslikkuse kohta. Lisage juurde oma kontaktisik, kellega inspektor saaks vajadusel ühendust võtta.

Registrit haldab maksu- ja tolliamet, kes edastab andmed registreeritud alaealise kohta inspektsioonile. Tööinspektor kontrollib 10 tööpäeva jooksul, et tegemist poleks keelatud tööga ja alaealise töötingimused oleksid kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega. Inspektor võib tööandja esindajaga ühendust võtta ja küsida täiendavat infot. Kui 10 tööpäeva möödub ja inspektor pole ühendust võtnud ega keelduvat otsust teatavaks teinud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud.

Muudatus puudutab neid alla 15-aastaseid, kes asuvad tööle juulist. Enne seda tuleb jätkuvalt esitada inspektsioonile nõusoleku saamiseks taotlus.

Viitasite, et soovite tööle võtta 13-aastast. Palume kindlasti arvestada, et seadus lubab tal kerget tööd teha ja seda maksimaalselt poole koolivaheajast. Samuti kehtivad 13-aastasele töö- ja puhkeajaga seotud piirangud. Näiteks tohib ta töötada vaheajal 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Lisaks ei tohi 13-aastane teha tööd kella 20.00–06.00 vahelisel ajal, välja arvatud, kui töö on kerge kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal ning täiskasvanu järelevalve all.

Print Friendly, PDF & Email