Lõpetajad: Kuressaare ametikool on väärt kool!

Gert Aadussoo, väike­laevade ehituse eriala lõpetaja:

Valisin ametikooli seetõttu, et põhikooli lõpu poole hakkas mind rohkem huvitama eriala omandamine. Tänu sugulastele ja tuttavatele teadsin ka, kuidas õppetöö seal koolis käib. Mere lähedus ja soov kunagi omaenda ehitatud paati omada andis hea tõuke just väikelaevade ehituse eriala valida.

Õpingud andsid valitud erialal väga hea vilumuse. Sain omandada praktilisi kogemusi ettevõttes, mis on ametikooli puhul väga suur pluss. Hea on ka see, et ametikoolis on võimalik omandada eriala, millel soovid kunagi karjääri teha, ja samal ajal saad ka keskhariduse. Hindan ametikooli väga positiivselt ja loodan, et kunagi asub veelgi rohkem hakkajaid õpilasi seal õppima. Plaanin omandatud erialal töötada ettevõttes ja paadiehituse poole pealt veel edasi õppida.

Omandatud erialal kavatsen kindlasti edasi töötada.

Kadri Rõõm, lapsehoidja eriala lõpetaja:
Olen seda usku, et end peab pidevalt harima ning õppimine on vajalik oskus kogu eluks. Minu viimase kooli lõpetamisest saab sel aastal seitse aastat ning tundus sobiv aeg end täiendada, ka tööalaselt oli see mulle vajalik. Eriala valikul lähtusin vajadusest ja kooli osas sai määravaks kodu lähedus, et mitte perest eemal olla ja samas toetuda oma sotsiaalvõrgustikule lapsehoidmise osas.

Õpingud on andnud mulle uusi teadmisi lapse arengust ja avardanud silmaringi kasvatusmeetodite osas, andnud vahvaid uusi tutvusi. Minu jaoks oli õppes ka palju kordamist ning seetõttu sain kasutada VÕTA-hindamist.

Ametikoolis oli meil ääretult ühtehoidev ja toetav grupp, õpe tihe ja kohati väga pingeline, kuid vajadusel ka paindlik. Mulle meeldis väga, et sain oma õppe-, pere- ja tööelu ühildada. Ühe aastaga sai kutse omandatud ja õpetajad on praktikud, mis tähendab, et teooriat ilmestasid näited elust enesest.

Praegu jääb omandatud eriala toetama mu praeguseid elukutseid (minu varasem haridus on terviseteaduse magistrikraad Tartu ülikoolist ja täiendõppena noortespordi instruktor Taani Ollerupi võimlemiskoolist). Mina hindan kutseõpet kõrgelt ja arvan, et igas haridus­asutuses saab soovi ja tahte olemasolul hea hariduse/elukutse omandada.

Mary Tam­salu, kelneri eriala lõpetaja:

Valisin kelneri eriala, sest olen selles ametis töötanud juba kümme aastat üle maailma. Kui see kursus sügisel alustas, oli see mulle hea võimalus oma erialal diplom saada. Töötan ja elan Tallinnas ning Kuressaare ametikooli astumine sai mõnusaks “kohustuseks” Saaremaal ja vanematel sagedamini külas käia.

Ametikool on täitsa tore koht – suur, avar ja valge ning õppimist igati soodustav. Olles töötanud erinevates restoranides, tean, kui vähe teenindajal ja kokkadel tegelikus elus tööpinda on. Kõik on kokku surutud ja kitsas, et külastajate ala jaoks rohkem ruumi jääks. Kuressaare ametikooli õppeköögid ja restoraniruumid on mõnus vaheldus – saab vabalt tegutseda ja harjutada.

Mind tegi aga kurvaks, et õpilasi on vähe. Talvisel gripiperioodil juhtus lausa, et olime tunnis vaid paari-kolmekesi. Sellest on väga kahju, koos õppimine ja tegutsemine on alati toredam.

Martin Õisnurm, ärikorralduse spetsialisti eriala:

Valisin ärikorralduse spetsialisti eriala ametikoolis, sest soovisin kodu lähedal õppida midagi laiamahulist, et mulle tulevikus võimalikult palju uksi avaneks. Arvan, et selle eriala suuremaid plusse ongi see, et sealt on võimalik saada nii palju teadmisi, mida on võimalik erinevatel elualadel kasutada.

Õpingute jooksul olen enda kohta palju teada saanud ning loomulikult kogunud hulga teadmisi alates turundusest ja lõpetades majandusarvestusega. Ametikool pakkus mulle ka võimaluse, mis viis mind kuuks ajaks Dublinisse, et läbida osa oma praktikast. Seda kogemust ei vahetaks ma millegi vastu.

Dublinist naastes hakkasime valmistuma “Noore meistri” võistlusteks, kus saime seni kogutud teadmised eriti kõvasti proovile panna. Koju saabusime auväärse II kohaga, vahe esimese kohaga oli pea olematu.

Kahe aasta jooksul veetsin koolis mitmeid laupäevi, kuid tänu sellele oli mul võimalik ka täiskohaga tööd teha. Loomulikult on siin oma osa ka mõistval tööandjal.

Ärikorralduse spetsialisti oskused annavad mulle tööturul mitmeid võimalusi, kuid tulevikus plaanin end sel erialal kindlasti edasi arendada.

Print Friendly, PDF & Email