Harrastuskalurite eeskirjad muutuvad (1)

Edaspidi ei saa harrastuskalur, kes on kalapüügi aruande tähtajaks esitamata jätnud, enam uut kalastuskaarti. Varem esmalt kehtinud väärteomenetluse osa jääb nüüdsest ära. “Seni on kehtinud sarnane reegel eeltingimusega, et inimene peab olema eelnevalt karistatud vastava rikkumise eest,” teatab ERR.

Andmete esitamine on tähtis kalavarude olukorra hindamiseks ja kalapüügi võimaluste jaotamiseks.

Seadusega kehtestatakse ka harrastuskalapüügi püügipiirang, mille ületamisel ootab füüsilist isikut ees rahatrahv kuni 300 trahviühikut.

Viimastel andmetel jätab keskmiselt 40 protsenti kalastuskaardi omanikest andmed esitamata. Aastas antakse välja umbes 17 500 kalastuskaarti.

Seaduseelnõu läheb riigikogus lõpphääletusele esmaspäeval.

Print Friendly, PDF & Email