Osavallakogud moodustatakse erinevatel viisidel

Ühinemisel tekkivates osavaldades moodustatakse osavallakogu Pihtlas näiteks valimiste teel, Mustjalas aga kohalike aktivistide määramise teel.

Saaremaa vallas kohalikku häält võimendama hakkavad osavallakogud pannakse esialgu kokku igas paigas omamoodi. Saarte Häälele teadaolevalt ei jõutud juhtkomisjonis ühtses moodustamisviisis kokkuleppele ning nii lastigi see n-ö vabaks. Valikuid on kolm: valimiste põhjal, huvigruppide esindajatest või asustusüksuste esindajatest.

Enamik ühinevate valdade volikogusid ei ole selles osas otsust veel langetanud, kuid arutelud on juba käimas. Pihtla vald on oma otsuse siiski teinud ning sealne osavallakogu moodustatakse vallavolikogu valimiste tulemuste alusel ehk sisuliselt samamoodi kui praegune vallavolikogu. Volikogu esimees Tiit Kaasik ütles Saarte Häälele, et sellise valiku põhjuseks oli selle selgus valimistulemuste näol.

Valimiste poole kaldub ka näiteks Kihelkonna vallavolikogu. Esimees Karl Teäri sõnul otsust tehtud ei ole, kuid suund tundub olevat säärane.

Mustjala volikogus on esimene arutelu olnud ja seal minnakse arvatavasti huvigruppide esindajate peale välja. Volikogu liige Aare Allik ütles lehele, et põhjuseks on praegugi aktiivsete inimeste jätkamiseks soodsa pinnase loomine ka osavallakogus.

Esimese arutelu põhjal ei tehtud otsust ka näiteks Orissaares, kus vastav punkt lükati edasi volikogu järgmisele istungile.

Osavalla suuruse osas on kokkulepe tehtud ja need tulevad sama suured kui praegused volikogud. Lääne-Saare vallas moodustatakse kandipõhine kogukonnakogu ja Kuressaare linn ei saagi endale eraldi kogu.

Print Friendly, PDF & Email