583 töötut saarlast ja 434 tööpakkumist (1)

Eesti töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepiku sõnul oli mais Saare maakonnas töötuks registreerinuid 583 inimest. Samal ajal vahendati 434 tööpakkumist.

ARVUTIÕPE: Kai Kiik on rahul. Tema sai töötukassa pakutud koolitusel arvuti käsitsemise selgeks.
MAANUS MASING

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul oli mais töötukassa toel tööle saanud inimestest ligi viiendik vähenenud töövõimega. Paavel märkis sedagi, et läinud kuul alustati tööl käivatele inimestele mõeldud teenustega, mille eesmärk on parandada nende oskusi ja vähendada terviseprobleemidega inimeste tööturult eemalejäämist.

Ave Reimaa-Lepik ütles, et ka siin ollakse valmis tööl käivate klientide nõustamiseks. “Enne nõustamisele tulekut võtke osakonna töötajatega ühendust, et sobiv aeg kokku leppida,” märkis Reimaa-Lepik.

Keda otsitakse, kes on töötud?

Suvekuudel vajavad ennekõike nii toitlustus- kui ka majutusettevõtted juurde hooajatöölisi. Saaremaal oli mais 6,9% töötuid vähem kui aprillis. Samas, võrreldes eelmise aasta mai andmetega, oli see näitaja 8,2% suurem.

“Saaremaa ei eristu Eesti üld­pildist, st kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid lihttöölised, oskustöötajad, käsitöölised ning teenindus- ja müügitöötajad,” rääkis Reimaa-Lepik.

Siinsed töötukassa spetsialistid on andnud hüva nõu ka neile, kes on soovinud ettevõtlusega alustada. Saaremaal asus mais töötukassa abiga tööle 123 inimest. Ettevõtluses pani oma võimed ja oskused proovile kolm saarlast.

Alates maist alustas töötukassa töötust ennetavate uute teenuste pakkumisega. Eestis tervikuna lepiti uus koolitusplaan kokku 105 huvilisega, kellel on õigus valida sobiv koolitus töötukassa partnerite pakutavast programmist. Teistegi töötukassa uute teenuste vastu on nii töötajad kui ka tööandjad huvi tundnud.

Reimaa-Lepiku sõnul tunnevad saarlased aktiivselt huvi uute võimaluste vastu, kuid konkreetsete koolitusteni pole veel jõutud.

Vanemaealisedki võivad töötukassasse sisse astuda, et küsimustele vastuseid saada. Teadupärast võib töökoha vahetus anda elule uue suuna. Psühholoogid ja töötukassa spetsialistid julgustavad eakamaid inimesi, öeldes, et töökoha vahetust ei tohi karta.

Mai lõpu seisuga oli üle 55-aastaseid inimesi töötuks registreerinute hulgas Saaremaal 138. Tööotsijate seas on ka vanemaid kui 63-aastaseid mehi ja naisi.

“Paljugi sõltub sellest, kui hästi kogenud inimene end tööturul müüa oskab. Eelised on neil, kel on hea suhtlemisoskus, kes oskab eelmisest töökohast või varasematest ametitest saadud positiivsed kogemused esile tuua.”

Julgustavad ka tööd vahetama

Töötukassa võimalused on viimastel aastatel laienenud. Ave Reimaa-Lepiku sõnul sõltub uue ameti valimine ennekõike inimesest endast. “Kui inimesel on kindel soov end ühes või teises valdkonnas proovile panna, siis julgustan küll, et ta võtaks tööandjaga ise ühendust. Läbirääkimistel selgub, millised on vastastikused ootused-lootused.”

Viimastel aastatel on töötukassa spetsialistid keskendunud töötajate oskuste arendamisele, julgustades inimesi vahetama tööd või eriala, et mitte töötuks jääda. Töötukassa uued võimalused on mõeldud töötajaile, kelle oskused vajavad tööelus jätkamiseks täiendamist. Toetatakse ametite õppimist, mille osas on kasvav tööjõuvajadus ja kus on töökätest puudus. Tänavu toetab töötukassa õppimist ligi 175 õppekaval 40 koolis.


Käin tööl ja saan spaaski puhata!

Praegu lillemüüja ametit pidav Kai Kiik sai töötukassast abi juba aastaid tagasi.

“Kui esimest korda oma probleemidega siia tulin, pakuti mulle võimalust arvutikursustel osaleda. Võtsin pakkumise vastu ja nüüd tunnen arvutit hästi, saan kõik vajalikud asjad ära teha,” räägib Kai.

Teisipäeva pärastlõunal tuli Kai töötukassa kontorisse asja pärast. Ta tõdes, et on sattunud eakate töötajate hulka. “Siin vormistatakse minu jaoks teatud asju. Hea on tulla abivalmis inimeste jutule. Olen läbinud ka teise koolituse ja sellest on minu praeguses töös kasu, eriti vaimsele heaolule,” hindas Kai.

Paarkümmend aastat arvutiõpetajana töötanud Gunnar Sink ütles, et on töötukassa teenustega rahule jäänud. “Aastaid tagasi kasutasin töötukassa teenuseid ja ka hiljuti. Olen siit saanud nii hüva nõu kui ka läbinud koolitusi. Oluline on, et info liigub hästi,” kiitis Sink.

Spaapuhkust nautival tallinlasel Jaan Savikul, kes muhulasest abikaasaga Kuressaares sisseoste tegemas, on töötukassaga oma kogemus: “Aastaid tagasi jäin tööta. Kus mujalt abi saad! Tohtrite juurde minekuks sain haigekassa toetuse ja elamiseks ka mingi abiraha. Nüüd on see unustatud, käin tööl ja saan spaaski puhata!”

Print Friendly, PDF & Email