Ülevaade tegemistest

Kairit Lindmäe
sotsiaalosakonna juhataja

• Mai lõpus osalesin sotsiaalvaldkonna ümarlaual, kus erinevate valdkondade spetsialistid analüüsisid senist koostööd ja arutasid selle tõhustamise võimalusi.
• Kohtusin Saare maakonna invaühingu ruumides Eesti liikumispuuetega inimeste liidu esindajatega. Jagasime kogemusi ühingute senisest toimimisest ja koostööst kohalike omavalitsustega.
• Toimus linnavalitsuse sotsiaal-
osakonna töötajate ja töötukassa esindajate kohtumine. Arutasime, kuidas abistada ühiseid kliente ja teha koostööd nende tööle saamisel abistamiseks. Samuti rääkisime ühiste teenuste osutamise võimalikkusest ja sellest, millised on sotsiaalosakonna ja töötukassa võimalused inimest raskes olukorras toetada.
• Toimus kohtumine sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajatega, kus arutati eriala-
spetsialistide esindajatega integreeritud teenuste mudeli arendamise võimalusi Saaremaal. Mudeli eesmärk on tagada ühes piirkonnas lastele ja peredele parem ja paindlikum teenuste kättesaadavus.
• Osalesin Astangu kutserehabilitatsiooni keskuses ümarlaual, kus kaardistati kuulmislangusega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamise võimalusi.
• Puuetega inimestele suunatud maikuuni kestnud tasuta ujumisvõimalus võeti sihtgrupi poolt väga hästi vastu ja sellega tuleb kindlasti jätkata. Poole aasta jooksul kasutas seda võimalust üle 50 inimese.
• 14. juunil osalesin küüditamise aastapäeva mälestusmiitingul, mille korraldas Saare maakonna Memento ühendus, Kudjape kalmistul, Roomassaare sadamas ja Jaagarahul.

Tiit Kaasik
projektijuht

• Rõõm on teatada, et Kuressaare ilmajaam on valmis ja töötab. Juba praegu on selge, et temperatuuride vahe Kuressaare linnas paikneva ja Roomassaares oleva ilmajaama mõõtmistulemuses on täiesti märgatav. Loodame, et seda panevad tähele ka oma puhkuseplaane tegevad inimesed.
• Iga nädal toob uusi väljakutseid. Oleme hakanud vedama nn DigiSaare projekti, mille eesmärk on, et Saaremaa inimesed ja ettevõtted, kus nad ka ei asuks, saaksid töökindla, kiire ja taskukohase netiühenduse. Esimene tõsisem arutelu sel teemal toimus ka SOL-i juhatuse koosolekul. Üheskoos tõdeti, et ühinemine Viimase Miili projektiga (praeguse koalitsiooni valitsuslepingu lubadus ehitada välja lairiba jaotusvõrk – ehk lahendada kiire interneti nn viimase miili küsimus – riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori koostöös. Aastatel 2018 ja 2019 panustab riik 20 miljonit eurot eelarveraha nn viimase miili väljaehitamisse) on vajalik, kuna see annab võimaluse luua ka maapiirkondades kaugtöö töökohti. Algatusgrupp on koos käinud juba kaks korda ja augustikuu alguseks peab meil olema konkreetne tegevuskava koos võimaliku esialgse eelarvega. Informatsiooni ja nõuannetega on meile selles osas olnud suureks abiks riigikogu e-Eesti toetusrühma esimees Tanel Talve.
• 12. juunil osalesin Kuressaare staadioni ja mere vahelise ala eskiislahenduse esmaesitlusel. Kui suudame selle teoks teha, saame Kuressaarde väga omanäolise ja multifunktsionaalse (näiteks võimalused mitmesuguste kultuuriürituste korraldamiseks) staadioni, mis minu arvates ei jää millegi poolest alla Eesti parimatele.
• 15. juunil toimuval volikogu istungil küsime volikogu nõusolekut Kaevu tänava detailplaneeringu järgselt moodustatud tänavatele hoonestusõiguse seadmiseks ja elamukruntide müümiseks avaliku enampakkumise teel.

2. juunil kohtusid linnavalitsuse liikmed Tiit Kaasik, Tiia Leppik, Madis Kallas, Kairit Lindmäe ja Mart Mäeker Kuressaare raekojas Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga.

Print Friendly, PDF & Email