MUHU UUDISSED: Esmasbe pietse ää Muhu kihelkonnapäe

Ilmas-moas oo palju asju. Inimestel korjab seda moni kojo elu piale ja kuuri alla just ühtejuoni. Ikka pannasse täose, et äkist lähäb taris. Ja kui siis ühekorra kuskil koristamiseks lähäb, tuleb välja, et poolte asidega põle üldse mitte midagid änam piale akata. Lihtsalt vahepial oo uied ja muodsamad asemele tuln.

Neh, riede, 16.06 kell 16.06 avatse Muhu muuseumis Koguva Tooma rehalses üks ete uhke näitus – “Ennenuti”. Sial soab uudista Mõisaküla Palmi Ivo kokku korjatud nasvärki. Nõuksi asju, mise oo nüidseks välja vahetan nutitelevonnid. Seda näitust oo juba vähemaste jupikaupoa ühna mitmed-setmed turistid voadan, sest nõukse kola väljapanemine võtab ikka tüki aega, aga kuieteistmendal oo siis ikka päris avamine kohe.

Nõuksed alla viieteistme voastased massakad, nie ep tiagid pooli asju, mis sial nähe soab. Neh moo iidsed ikka tiadvad kolme raha, mis oo näpuvahel soan oida – rublad, roonid ja eurud. Aga kümnevoastased ep mäleta änam roonisid.

Ja nüid oo ühtedel tulise uvitav voadata ja teestel lähäb voadates miel ärdaks, et mõuksi asju ikka oo Palmi Ivo kokku korjan.

Ja tuleva nädali, siis oo Muhu joaninädal. Pihta akkab sie nädal Muhu kihelkonnapäävaga. Sie pietse ää Liiva kiriku pasturaatis. Päe tuleb pitk ja põnev. Pihta akatse juba poolest ühestteistmest ja kuulata soab ühnagid mitmekesist juttu. Reagitse sellest, kuidas Muhu soar oo soan kihelkonnast vallaks, Liiva kirgu ehitusest, sellest, mõuke elu olli ennevanasti kirikumõisas. Raagi männast tuleb natusse jutu ja pitkem ümarlaud oo Muhu ehituspärandist.

Targad jutud soavad aetud kellu viieks. Neh, pääva antasse koolimajas lõunat ja pärast ümarlauda soab pasturaatis natusse põlast võtta ja lõre aada ja näitust voadata. Süöma iest raha ep küsita, aga rahakott tuleks ikka likki võtta. Sest pissiksi meeneid soab koa omale osta. Neh, ja mudud neid pasturaadi roamatumi, mis sii kevade valmis said. Ja nie nuored, kis selle roamatu valmis kirjutasid, nie soavad omad sial kohtaspaikas koa kingituseks kätte.

Ja pääva lõpetuseks oo kirkus tänupalve ja üks irmuskena kontsert. Kontserdi dirigent oo Anne Kann ja kontsertmeister Kairit Levit. Rohkem põlegid taris ütelda, nie nimed ütlevad oma iest kõik ää.

Neh olga siis moekast ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email