Linnavalitsuse istungite ülevaade

6. juunil otsustati

– Anda luba suvemuusika kontsertide korraldamiseks pargi kõlakojas.
– Kinnitada lihthanke “Tuule–Staadioni–Vana-Roomassaare parkla ehitustööd” tulemused ja tunnistada edukaks AS-i Level pakkumus hinnaga 209 946,50 eurot (lisandub käibemaks).
– Kuulutada välja Kauni Kodu ja aasta heakorratöötaja stipendiumide konkurss.
– Kinnitada Kuressaare kaasava eelarve hääletuse tulemused.
– Kiita heaks ja suunata teisele lugemisele otsuse “Kaevu tn 18 ja lähiümbruse detailplaneeringu esimese etapi kehtetuks tunnistamine” eelnõu.
– Kinnitada Kohtu tn 28 projekteerimistingimused.
– Määrata riigi omandisse taotletavale maaüksusele koha-aadressiks Puusilla tee 5, anda nõusolek katastriüksuse moodustamiseks ja maa riigi omandisse jätmiseks.
– Anda nõusolek linna omandis olevatele kinnisasjadele Pärna tänav ja Sinilille tänav isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.

12. juunil otsustati

– Eraldada MTÜ-le Visit Saaremaa 25 000 eurot Saaremaa ja Kuressaare turundamiseks mängufilmis “Klassikokkutulek 2 – Pulmad ja matused”.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Valjala valla poolt võetavale varalisele kohustusele heakskiidu andmine” eelnõu.
– Anda välja määrus “Valimisjaoskondade moodustamine”.

13. juunil otsustati

– Anda kasutusluba seikluspargi kasutamiseks aadressil Kaevu 18. Anda luba Eesti Firmaspordi Liidule ettevõtete spordiürituse Suvespartakiaad 2017 korraldamiseks 16.–18.06, Võhma kultuuri- ja spordiseltsile Saare maakonna petangi meistrivõistluse korraldamiseks 17.06 ja 2.07 ning Saaremaa orienteerumisklubile hommikuorienteerumise korraldamiseks 17.06.
– Muuta suvepuhkuste perioodil Saare maakonna keskraamatukogu lahtiolekuaega: 19.06–31.08 avatud esmaspäevast reedeni kl 10–18, laupäeviti ja pühapäeviti ning riiklikel pühadel suletud.
– Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile otsuse “Kaevu tn 18 ja lähiümbruse detailplaneeringu esimese etapi kehtetuks tunnistamine” eelnõu.
– Seada Lossi 1, Tallinna 3, Tallinna 8, Tallinna 9 ja Tallinna 11 kinnistule avalikku kasutamist tagav isiklik kasutusõigus Kuressaare linna kasuks (seoses Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamisega).
– Kinnitada lihthanke “Kingu 6 hoone rekonstrueerimine” tulemused ja tunnistada edukaks OÜ Arens Ehitustööd pakkumus hinnaga
218 087,10 eurot (lisandub käibemaks).
– Korraldada lihthanked “Kuressaare raekoja rekonstrueerimistööd”, “Kuressaare Tervisepargi parkla ehitustööd” ja “Ujula abaja süvendustööd”.
– Sõlmida linnarajatise üürileping OÜ-ga Saarefood (kohvik Retro suvekohviku väliterrass).
– Korraldada lihthange “Kuressaare linna teede pindamine 2017”.
– Sõlmida üürileping linnale kuuluva korteri üürileandmiseks (Tallinna 83-6).
– Kinnitada sünnitoetuse saajate nimekiri ja eraldada sünnitoetuste väljamaksmiseks 9000 eurot. Ajavahemikul 16.03–5.06 registreeriti Kuressaare linna kodanikeks 30 last. Sünnitoetused koos sünnikirjaga antakse pidulikult üle 21.06 Kuressaare kultuurikeskuses.
– Eraldada eelarve reservfondist 1232,08 eurot projekti “Meri ja mina” raames linna 8. klassi õpilastele merepääste õppega seotud loengute ja praktiliste harjutuste läbiviimiseks; 342 eurot täiendkoolituse “Väärikas mootorsõidukijuht” läbiviimiseks Kuressaares; 612 eurot sotsiaaltransporditeenuse osutamise lepingu täitmiseks vajaliku bussi remondiks.

Print Friendly, PDF & Email