Konkursid ja toetus muudavad ehituse soodsamaks

Linnavalitsus tuletab meelde, et jätkuvalt saab taotleda restaureerimis- ja remonditoetust ning 29. septembrini kestavad konkursid “Värv Kuressaare majal” ja “Kuressaare piirdeaiad korda”.

Restaureerimis- ja remonditoetuseks on linnaeelarves 20 000 eurot ja eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide restaureerimist ja selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist. Toetust saavad taotleda isikud, v.a kasumit taotlevad juriidilise isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuv või mujal linnas asuv arhitektuuriväärtuslik ja kaitse all olev hoone või rajatis. Restaureerimis- ja remonditoetus määratakse juba lõpuleviidud tööde hindamise põhjal ja toetusega soodustatakse konkreetse töö teostamist kuni 50% ulatuses. Toetust saab taotleda 1. detsembrini ja selleks tuleb linnavalitsusele esitada vormikohane taotlus. Taotlusi vaadatakse läbi juulis ja detsembris.

Majavärvi- ja piirdeaiakonkursil osalejad saavad 20% hinnasoodustuse värvitootjatelt Akzo Nobel Baltics AS, AS Tikkurila, Eskaro AS, SIA Daw Baltica Eesti filiaal, Riia Lakid OÜ, Teknos OÜ ning aiamaterjali saab konkursi koostööpartneritelt 5% soodsamalt. Värvikonkursil osalemiseks tuleb linnavalitsuselt taotleda värvipass, mis väljastatakse tasuta. Piirdeaia puhul tuleb taotleda linnavalitsuselt piirdeaia joonis, mis on samuti tasuta. Kummagi konkursi preemiafondi suurus on 650 eurot. Loe lähemalt linna kodulehelt www.kuressaare.ee.

Print Friendly, PDF & Email