Kevadised jäätmekampaaniad on lõppenud

Sel kevadel oli Kuressaare linna, Lääne-Saare, Pihtla, Mustjala, Salme ja Torgu valla elanikel võimalus Kudjape jäätmejaamas tasuta ära anda eterniiti ja suurjäätmeid. Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja kohalike omavalitsuste toel koguti jäätmejaamas kokku 82 tonni eterniiti ja 82 tonni suurjäätmeid. Kummagi jäätmeliigi puhul polnud tasuta vastuvõetav kogus piiratud, st jäätmeid sai ära anda igaüks vastavalt vajadusele. Mõni tõi paari eterniidiplaadi jagu tükke, teine jällegi terve katuse jagu eterniidiplaate. Ka suurjäätmeid toodi alates ühest madratsist kuni veoautotäie kortermaja keldri koristamisel kogutud vanamööblini.


Kuressaares ja Lääne-Saare vallas oli jäätmete tasuta äraandmise eeltingimuseks korraldatud jäätmeveo nõuete täitmine. Paraku esines ka neid jäätmevaldajaid, kellel nõuded polnud täidetud ja neile jäätmete tasuta äraandmist ei võimaldatud. Valdavalt oli tegemist kortermaja elanikega ja kortermajal puudus vanapaberikonteiner, harvem biojäätmete konteiner. Kindlasti rakendatakse seda eeltingimust ka tulevikus, seega soovitame kortermajade elanikel üle kontrollida, kas nõuded on ikka täidetud.

Sel aastal Kuressaares eterniidi ja suurjäätmete kampaaniat rohkem kavas pole. Jätkuvalt võetakse neid jäätmeid Kudjape jäätmejaamas vastu tasu eest (0,14 €/kg).

Aastaringselt võetakse jäätmejaamas kõikidelt elanikelt tasuta vastu komplektseid elektroonikajäätmeid (külmikud, pesumasinad, triikrauad, boilerid, elektripliidid, raadiod, arvutid, patareidega mänguasjad jne), kuni 8 vanarehvi, vanapaberit, akusid, patareisid ja päevavalguslampe. Piiratud koguses võetakse kuressaarlastelt tasuta vastu ohtlikke jäätmeid (nt 10 kg värvijäätmeid majapidamise kohta). Rohkem infot tasuta vastuvõetavate ohtlike jäätmete kohta leiate linnavalitsuse veebilehelt http://www.kuressaare.ee/uus/jaatmemajandus/.

Katrin Koppel,
keskkonnaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email