Maksuvõlgu on ligi 700 ettevõttel

Üleüldine maksuvõlg Saare maakonna ettevõtete hulgas on nelja viimase aasta jooksul näidanud kasvutendentsi.

Maksu- ja tolliameti Saaremaa büroo juhi Olev Martinsoni sõnul võib näiteks märkida, et 2014. aastal oli maksuvõla kogusumma 1,2 miljonit eurot ja 2015. aastal ligi 1,3 miljonit eurot.

Tänavu juuni alguse seisuga oli Martinsoni andmeil maakonnas 691 maksuvõlaga ettevõtet. Mullu samal ajal oli võlglasi 676. Kokku oli neil kõikide riiklike maksude võlg tänavu enam kui 1,8 miljonit eurot. Eelmisel aastal samal ajal oli kogu võlasumma 1,3 miljonit eurot.

Käibemaksuvõlg oli seejuures tänavuse seisuga 576 301 eurot ja sotsiaalmaksuvõlg 685 549 eurot. Aasta tagasi olid need summad vastavalt 480 605 eurot ja 463 958 eurot.

Suurimate ehk maakonna nn TOP-võlgade puhul on Martinsoni sõnul välja toodud andmed maksuvõlglaste ja maksuvõla suuruse kohta, mis on avalikud. Ettevõtted, kes täidavad korrektselt maksuvõla ajatamise graafikut, ei kajastu maksuvõlglaste nimekirjas.

“Kahjuks ei ole võimalik tuua välja absoluutarvusid aasta jooksul võlgnevuse likvideerinud ettevõtete kohta,” möönis Olev Martinson. “Kuid koos maksuvõla suurenemisega on kasvanud ka võlglaste üldarv.”

Martinsoni selgitusel kustutatakse maksuvõlg pärast pankrotimenetluse lõppemist ja ettevõtte kustutamist äriregistrist. Näiteks eelmisel aastal TOP-is olnud PRIMUS PR OÜ on registrist kustutatud 2016. aasta lõpul ja seega on kustunud ka üle 27 000 euro suurune maksuvõlg.

Praeguses tabelis on suurimate maksuvõlglaste TOP 3 esikohal EBC Ehituse AS, kelle võla suurus on 214 513 eurot. Maksuvõlg tekkis neil maksu­ameti andmeil läinud aasta 22. detsembri seisuga.

Teist kohta hoiab tabelis Sikassaare Metsad OÜ, kes tabeli andmeil on iseenesest pankrotis, kuid kellel on võlg üleval eelmise aasta veebruarist. Võlgu on neil kokku veidi üle 92 000 euro.

Kolmandal kohal on selle aasta juuni alguse seisuga Housemaker OÜ, mis on juba mitmed aastad olnud likvideerimisel. Likvideerimisstaatuses on ettevõte ka praegu ja nende 2007. aasta kevadest ülal olev maksuvõlg on üle 68 000 euro.

Print Friendly, PDF & Email