Komisjon: õpitulemused nõuavad tõsist arutelu (2)

Kuressaare linnavolikogu revisjonikomisjon leiab, et Argo Kirsi mulluse Kuressaare gümnasistide õppeedukust puudutava arupärimise peale pole valeandmeid küll teadlikult esitatud, kuid õpitulemused ise nõuavad tõsist ja sisulist arutelu.

Läinud nädalal valminud revisjoniakt sedastab, et linnavolinik Kirss ei küsinud andmeid konkreetse kuupäeva, vaid veerandi lõpu seisuga. Koolid tõlgendasid veerandi lõpu seisu erinevalt. Saaremaa ühisgümnaasium esitas andmed 30.05.2016 seisuga ja Kuressaare gümnaasium 15.06.2016 seisuga.

Edastatud dokumentidel puudusid kuupäevad, mida ei täpsustanud ka linnavalitsus kui teabe edastaja. Kirsi selle aasta veebruaris esitatud teabenõudele vastati samuti dokumentidega, mille alusel ei olnud võimalik teha korrektseid järeldusi. “Küsimustele vastates pidanuks linnavalitsus dokumente välja saates nendega eelnevalt tutvuma, neid analüüsima, vältimaks põhjendatud arusaamatusi dokumentide tõlgendamisel,” märgitakse revisjoniaktis.

Esitatud dokumendid ja asjaosalistelt saadud ütlused ei andnud revisjonikomisjonile alust tuvastada, nagu oleks valeandmeid esitatud teadlikult. Samas leidis komisjon, et andmed, mida koolid esitasid, olid piisavalt tähelepanuväärsed ja küsimusi tekitavad ning gümnasistide õppeedukuse teema vajab linnas tõsist ja sisulist arutelu.

Komisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku Saaremaa hariduspoliitika tõsiseks ja sisuliseks aruteluks, et kujundada ühtsed seisukohad, samuti leida ressurssi haridusasutuste õppeedukust puudutavate sisuliste küsimustega tegelemiseks. Lisaks märgib komisjon, et linnavalitsuse asjaajamise kord eeldab, et linnavalitsusest väljasaadetud info on tõene ja analüüsitud.

Linnavolinik Argo Kirss ütles, et ei ole aktiga tutvunud ega saa seda veel kommenteerida.

Print Friendly, PDF & Email