Lapse töö on puhata

EMA KULUL JÄÄTIST: Kariina Kasjanenko on küll noor, kuid töötahteline noor neiu, kes teeniks meeleldi ise endale jäätiseraha.
Foto: MAANUS MASING

Kuude viisi koolipinki nühkinud õpilased on viimaks jõudnud aasta kõige mõnusamasse aega, kus eksamid sooritatud ja ees terendab kolm kuud vabadust. Paljud neist sooviksid töö ja lõbu omavahel ühendada, kuid alati pole see lihtne.

Kauaoodatud suvevaheaeg on küll imeline aeg igale õpilasele, kes aasta otsa koolimaja aknast nirult halli ilmaga tõtt vaadanud. Suvevaheaeg on nagu aasta tipphetk, mis toob korraga kätte kõik, mida ühe, eriti noore, inimese hing ihkab – suvi, vabadus ja väljateenitud puhkus õppetööst.

Ei viitsi suvel vegeteerida

Ometi leiavad paljud, et suvi on liialt pikk, ühel hetkel saab vegeteerimisest küllalt ja tekib tahtmine ka midagi asjalikku ette võtta. Eriti tore oleks, kui selle protsessi käigus saavutaks veel väikese sõltumatuse vanemate rahakotist ja võimaluse endale ise jäätiseraha teenida.

“Kooliajal oli muidugi see suur unistus, et saaksid veeta päeva voodis. Kuid nüüd, kui olen kolm päeva tegevuseta voodis lamanud, hakkas see värk pinda käima. Tahaks suveks tööle… Aga probleem on, et minusuguseid tatikaid ei võeta kuhugi,” kirjutab oma veebipäevikus 13-aastane Kariina Kasjanenko.

Teotahteline tirts nendib, et saab aru – temavanused ei ole tööturul eelistatud kontingent –, kuid leiab, et mingi võimalus võiks siiski eksisteerida. Mitmeid kordi on ta töökoha saamise unistus jäänud joone alla, mida märgistavad sõnad “liiga noor”. “Käisin mitmeid kohti läbi ja vahel ei vaadatud otsagi, öeldi, et liiga noor ja kogu lugu. Mõistan, et paljudel võivad olla hirmud ja halvad kogemused, aga kõik 13-aastased ei ole uljaspead, kes tööd ei hinda,” märgib Kariina.

Tema leiab, et paljud noored on valmis töökogemuse, ajaveetmise ja taskuraha teenimise nimel pingutama ning tegema igasuguseid töid, samal ajal, kui veidi vanemad võivad töölesaamise ainsaks eesmärgiks pidada rahateenimist.

“Ma ei tea, kuidas teistega on, aga minu klassist on mitmed öelnud, et tahaksid suvel tööle minna,” kinnitab Kariina. Ta räägib, et tahtis vahepeal ühte supermarketisse kaupa välja panema minna, aga sinnagi ei võetud. Hiljuti võttis ta ühendust ühe kuulutajaga, kes otsis jäätisemüüjat, ning seekord ei põhjustanudki tema võrdlemisi väike elatud aastate arv kohest äraütlemist. “Nüüd selle peale loodangi. Jäätisemüüja oleks ka päris lahe olla,” lisab Kariina.

Inspektsioon seab piirangud

Tänavu peavad suvehooajaks lapsi tööle palkavad ettevõtjad arvestama nii mõnegi muutunud seadusesättega, mis puudutavad näiteks tööaega ja tööinspektorilt nõusoleku taotlemist, kirjutas ajaleht Äripäev.

Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna sõnul on alaealise töölevõtmisel vaja läbi mõelda, milline on lapsele sobiv töö ja mis tööd ta teha võib. Näiteks ei tohi töölevõtja sõlmida lepingut ja lubada alaealist tööle, mis ületab noore kehalisi ja vaimseid võimeid, ohustab alaealise kõlblust, sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ja ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu, takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist ning ohustab tervist.

Näiteks müratase töökohas ei tohi ületada 80 dB piiri jne. Samuti on alaealisel keelatud käsitseda alkoholi, välja arvatud juhul, kui see on avamata pakendis. Tubakaseaduse järgi ei tohi noori rakendada ka tubakatoodetega seotud töödel. Lisaks ei tohi tööandja mööda vaadata vanusest ja koolikohustusest, viimane kestab kuni põhikooli lõpetamise või 17-aastaseks saamiseni. Vanus ja koolikohustuslikkus dikteerib ka selle, mis töid alaealine teha tohib ja milline on lubatud tööaeg.


Alates juulist uutmoodi

Tasub teada, et alaealisega töölepingu sõlmimiseks on vajalik esiteks noore oma töötahe ja soov ning teiseks ema või isa nõusolek, mis võib olla nii kirjalik kui ka suuline. Kui tegemist on 7–14-aastase lapsega, on töölepingu sõlmimiseks vajalik tööinspektori heakskiit.

Enne 1. juulit on asjad samamoodi nagu vanasti ehk nõusoleku taotlemine käib endist viisi kirja või meili teel, kus tuleb aru anda töötingimuste, ülesannete, riskide ja muu taolise kohta. Inspektor menetleb taotlust ja annab tagasisidet 10 päeva jooksul. 1. juulist jõustuv uus kord peaks tööandja halduskoormust vähendama ja siis tuleb tööle võetav 7–14-aastane koos kogu andme- ja infopagasiga vähemalt 10 päeva enne tööle lubamist registrisse kanda.


Alaealiste tööaeg

7–12-aastane

  • lubatud tööaeg päevas: 2 t õppeveerandis, 3 t vaheajal
  • lubatud tööaeg 7 päeva jooksul: 12 t õppeveerandis, 15 t vaheajal

13–14-aastane

  • lubatud tööaeg päevas: 2 t õppeveerandis (3 t, kui on kerge töö), 7 tundi vaheajal
  • lubatud tööaeg 7 päeva jooksul: 12 t õppeveerandis, 35 t vaheajal

15–17-aastane

  • mittekoolikohuslane – lubatud tööaeg päevas: 8 t
  • koolikohuslase lubatud tööaeg 7 päeva jooksul: 40 t

Erisused tööpraktikal:

  • 14-aastane – tööaeg päevas 7 t, 7 päeva jooksul 35 t;
  • 15–17-aastane – tööaeg päevas 8 t, 7 päeva jooksul 40 t
Print Friendly, PDF & Email