Kuressaares asub tööle laevaehituse professor

TTÜ Eesti mereakadeemia loob alates 2018. aastast Kuressaare keskuse juurde laevaehituse professori tenuuri ametikoha. Teine koht luuakse Tallinna, mille täidab meretehnika professor.

“See on Saaremaa kui regiooni arengule väga oluline. Tenuuri loomine on näide sellest, kuidas TTÜ panustab koos Kuressaare linnaga regionaalse teadus- ja arendustegevuse arengusse,” ütles mereakadeemia direktor Roomet Leiger (pildil). “Oleme tänulikud Kuressaare linnavalitsusele, sest ka nende toetus on olnud antud protsessis äärmiselt oluline. Suur töö on tehtud, veel suurem ees. Igal juhul suur tänu kõigile, kes seni on panustanud!” lisas ta.

Laevaehituse professori ametikoha eesmärk on teadus- ja arendustegevuse eestvedamine laevaehituse ja laevade hüdrodünaamika valdkonnas. Professor hakkab edaspidi juhtima erialaseid teadustöid, arendama teadus- ja arendusalaseid teenuseid ning osalema erialases õppetöös.

Tallinna tehnikaülikool on uue tenuuri leidmiseks avanud rahvusvahelise konkursi ja sobivad kandidaadid loodetakse leida sügiseks. Kandidaadil peab olema doktorikraad laevaehituse valdkonnas ja erialast praktilist töökogemust vähemalt kolm aastat.


Mis on tenuur

TTÜ uue, käesolevast aastast rakendunud akadeemilise karjääri mudeli keskne element on alalised akadeemilised ametikohad ehk tenuur, millele ülikool tagab keskse rahastuse, sõltumata projektipõhise rahastamise kõikumistest ja tagasilöökidest. Tenuuri ametikohad ühendavad õppejõu- ja teadlaseameti ühtseks professoriametiks, kus teadus- ja õppetöö osakaal võib varieeruda sõltuvalt professori eelistustest ja ülikooli vajadustest.

Print Friendly, PDF & Email