VOLIKOGU

Lääne-Saare vallavolikogu 24. mai istungil algatas volikogu asustusjaotuse muutmise järgmiste külade osas:

  • Jõe küla nime muutmiseks Kaarma-Jõe külaks;
  • Kungla küla nime muutmiseks Kaarma-Kungla külaks;
  • Metsaküla nime muutmiseks Lussu külaks;
  • Nõmme küla nime muutmiseks Liivanõmme külaks;
  • Koidu, Tamsalu, Põlluküla ja Viira küla ühendamiseks Randvere külaga ning Randvere nime muutmise Suur-Randvereks;
  • Kõrkvere küla ja Mändjala küla lahkmejoonte muutmiseks.

Nimetatud eelnõude ja seletuskirjadega saab tutvuda Lääne-Saare valla veebilehel www.laanesaare.ee ja vallamaja kantseleis. Kõigil asjaomastel territooriumidel elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste. Ettepanekud, arvamused ja protestid palun esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@laanesaare.ee või posti teel aadressil: Lääne-Saare Vallavalitsus, Marientali tee 27, Kuressaare 93820.

Täiendav info Liis Lepik, jurist (liis.lepik@laanesaare.ee;
45 20 477).

 

Print Friendly, PDF & Email