Seltsidaamid mõtlevad positiivseid mõtteid (1)

Seltsidaamide koolitusest osavõtjad
Foto: Sigrid Osa

Mõtle positiivseid mõtteid, sest sinu mõtted saavad sõnadeks, kasuta positiivseid sõnu, sest sinu sõnadest saavad sinu teod.

Need ülaltoodud sõnad läbivad kogu seltsidaamide koolitust.

Koolitus sai teoks tänu hasartmängumaksu nõukogu rahastusele. Koolitusele kulus 60 akadeemilist tundi, igal nädalal kuus tundi kümne nädala jooksul. Teemad olid kohendatud vastavalt seltsidaamide ülesannetele lähtuvalt tugiisikute koolitusprogrammist (Teadvel OÜ).

Näiteks said meie seltsidaamid teadmisi suhtlemisoskuste kujundamisest, sealhulgas nii vajalikust kuulamisoskuse õppimisest, enamlevinud suhtlemisprobleemidest, konfliktide ennetamisest, juhtimisest ja toimetulekust, efektiivse nõustamise põhimõtetest, eneseregulatsioonist, arvutikasutaja ABC-st, enamlevinud tervisehäiretest, elustamise põhimõtetest, koduapteegi vajadusest, perearstiabist, seadusandlusest sotsiaalvaldkonnas, erinevatest sotsiaalteenustest, tööstressist ja selle ennetamisest.

Tahan öelda, et kõik koolitust alustanud selle ka lõpetasid ning puudujaid oli üksikuid mõjuvatel põhjustel.

Koolituse lõpul täitsid kõik osavõtjad tagasisideankeedid. Kokkuvõtvalt võin öelda, et nii koolituse sisu kui ka koolitajatega jäädi rahule. Üks soov oli arvutiõpetuse süvendatud õpetamise korraldamine. Loodan, et leiame selleks õpetajaid ja vahendeid.

Kõik seltsidaamide koolituse lõpetajad said tunnistuse ja lilleõie valla sotsiaalnõunikult Aina Sepp-Teevetilt. Mälestuseks jääb ka ühispilt.

Lõpuks tahan tunnustada lektoreid L. Krausi, S. Kruuserit, E. Lemberit, A. Kannu, A. Rüütlit, A. Sepp-Teevetit ja Ebe Kollot, kes vabatahtlikult aitas arvutiõpetuse juures.

Nüüd on tugikeskuses-päevakeskuses ka koduapteek, mille annetas perearst Elo Lember. Suur tänu kõigile!

NB! Valla sotsiaalosakonnas on nimekiri seltsidaamidest.
Kui Sina, valla eakas, tunned, et tahad suhelda, aga hetkel ei ole sõpru-sugulasi läheduses, helista ja kutsu koolitatud seltsidaam.

Kui muretsed tasu pärast, siis tea, et EAKAS AITAB EAKAT TASUTA.

Maaja Vabrit, seltsidaam

Print Friendly, PDF & Email