Saaremaa muuseumist saab sihtasutus augustis

Kultuuriministeerium ja Kuressaare linn kavatsevad augustikuu jooksul asutada sihtasutuse Saaremaa Muuseum, millega seoses lõpetatakse riigiasutuse Saaremaa Muuseum tegevus.

Vabariigi valitsuse korralduse seletuskirjas seisab muu hulgas, et sihtasutusel on võrreldes riigi- ja munitsipaalmuuseumiga majandustegevuse korraldamisel teatud eelised. Samuti tuuakse välja, et tänapäevane muuseum täidab pigem kultuuriettevõtte rolli, kuna selle juurde kuuluvad lisaks kultuuriväärtuste kogumis- ja säilitustööle ka hariduslik tegevus, erinevad tegevusruumid, samuti muuseumipood ja toitlustamine. Seetõttu vajab muuseum paindlikumat juhtimismudelit, kui seda võimaldab jäik riigiasutuse vorm.

Eesti muuseumivõrku on kultuuriministeerium korrastanud 2012. aastast. Selle ajaga on asutatud üheksa uut muuseumi sihtasutust ja kohalike omavalitsuste juhtida on antud neli endist riigimuuseumi. Senine kogemus on näidanud, et sihtasutuse vormis muuseumid on suurendanud külastajate arvu ja omatulu. Samuti on sihtasutuseks muudetud muuseumid kultuuriministeeriumi hinnangul tugevdanud oma positsiooni kogukonnas.

Sihtasutuse Saaremaa Muuseum eesmärgiks on koguda, säilitada, uurida ja vahendada Saare maakonna kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel ning tugevdada Saare maakonna kultuuri-, haridus- ja turismialast konkurentsivõimet.

Loodavale sihtasutusele antakse üle hulk riigivara, mida muuseum ka seni on kasutanud. Sellega seoses toimus varade hindamine. Näiteks Lossihoov 1 asuva kinnistu väärtuseks on 11 765 047,63 eurot märgitud, Mihkli talumuuseumi kinnistu väärtuseks aga 250 051,55 eurot.

Loodav sihtasutus saab kuueliikmelise nõukogu, kuhu kuulub kolm Kuresaare linna määratud liiget ja kolm Eesti Vabariigi määratud liiget. Viimased pannakse paika kultuuriministri ettepanekul. Lisaks määravad asutajad sihtasutusele üheliikmelise juhatuse.

Linna ja ministeeriumi vahel sõlmitud ühiste kavatsuste protokollist selgub, et sihtasutus hakkab tegevustoetust saama riigieelarvest ja selle eest hoolitseb kultuuriministeerium. Linn toetab sihtasutust võimaluse korral linnuse territooriumi hoolduse korraldamise ja ühekordsete toetustega.

Abilinnapea Tiia Leppik teatas, et seda, kas Kuressaare linnavalitsus osaleb asutajana sihtasutuse Saaremaa Muuseum loomisel, otsustab linnavolikogu 15. juuni istungil.

Uudistetoimetus

 

Print Friendly, PDF & Email