MUHU UUDISSED: Resident oo köin ja pätid oo väljas

Nüid oo siis meite uus resident koa reesu Muhus ää köin. Neh, mineva neljabe tulli siia ja uuris, mis Liiva linnas tihasse. Esteks panni odudes sõnna Raunmäe majase. Neh, just sellesamma pääva tegi sial lõpuks omad uksed lahti lihapoed TUUL. Nõnna et sial majas olli ikka kohe mitu pidupääva korraga. Aga ega siis selle laagerdan liha maitsemisega põle ta reis üksi piirdun mitte. Ikka terve meierei maja jalutas läbi. Kõik nie käsitüötuad ja leva- ja õllekombinaadi ja kohviku ja suitsukala sai koa omale seltsi, enne kut Koosta süöma läks.

Aga pihta akkas sie resident oma visiidiga tükkis tammi otsast. Neh, sialt kus sie residendiallee ots oo. Taa põle ju sõnna oma puud viel istutan oln mitte. Ikka esteks tulli sie tegu koa ää tiha.

Esimese juuni õhta olli Muhus üks teene sündmus koa viel. Esimest korda sai katsutud muhu kieles poslori aada. Neh, et pasturaatis viel vähä vilu oo ja istumise paika õiged põle, siis sai oma kampaga koa meiereise mindud. Koek ja Moes olli kenasti alles lahti ja sai pooled jutud sial kohtas paikas ää aada. Aga neh, pärast ikka pasturaatis kua viel rinki kuipida. Kus sa siis kohe kojo soad. Jutt tuleb paljast jutust ja neh, kui tiheli seda muhu kielt ikka omavahel sedaviisi reaki soab. Sai ikka tüki tarblisi asju isekeskis paika pantud ja papri piale koa.

Neh, ja esimesest juunist akkas kirgu taga jälle sie vigursoagimine koa pihta. Nüid oo nie kenad saetud pätid jälle Liiva-vahel voatamiseks välja pantud. Uijee! Üks oo uhkem kut teene. No mõukest sa oskad nüid teestest paramaks innata.

Esmasbest oo Koguva kunstitallis pildinäitus ülal. Üks nõuke väljamoa votugraaf, kelle nimi oo Luca Berti, oo köin ja pildistan Muhumoa luo­dust ja inimesi. Ja nüid taa pildid oo siis rahvale voatamiseks sial väljas koa. Neh, et minge nobesti voatama. Raha palja voatamise iest ep taheta.

Ja et mis siis viel tulemas oo? Koolilastel akkas vaheaeg ja üks nädalipäävad kulub nüid küll, et aru soaja, et piaks vist sui olema. Ilm oo ju nõuke, kut ta oo. Poole aega oo niisamma vilu kut enne jõulupühi. Änam raadilaasil vahet põle. Paljast puud oo lehtes. Aga ega joanibe sellepärast tulemata ep jäe. Ja Muhu joaninädal koa mitte.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email