SÜG-is hakatakse õpetama autosõidu teooriat (6)

Saaremaa ühisgümnaasiumis avatakse koostöös Taavo Tenno autokooliga tulevast õppeaastast 11. klassidele valikkursus autosõidu teooria.

SÜG-i õppealajuhataja Marek Schapel ütles, et 2017/18. õppeaastast on B-kategooria teooriatunnid ja esmaabitunnid kooli tunniplaani paigutatud. Tundide kulud katab kool. “Õpilased saavad selle võrra Taavo Tenno autokoolist soodsama B-kategooria koolituse,” lisas Schapel.

Taavo Tenno ütles Saarte Häälele, et tunde hakkab SÜG-is andma liiklusõpetaja Margus Mäemets. Valikkursus kestab SÜG-i üheteistkümnendikele septembrist kuni jaanuari lõpuni ja lõpeb eksamiga. “Nii saavad nad teooria kätte koolipäeva ajal ega pea õhtuti loengus käima,” märkis Tenno. Ta lisas, et ettepanek koostööd teha tuli SÜG-ist.

Lisaks autosõidu teooriale tuleb SÜG-i õppekavasse veel üks valikkursus – koostöö ja ettevõtlikkus –, mis on samuti mõeldud 11. klassidele. Nimetatud kursuse saavad õpilased läbida kabaree korraldamisega. “Kabareed tehes õpivad nad palju: koostööd, üksteisega arvestamist, numbrite lavastamist, sponsorite otsimist jne,” loetles Marek Schapel.

Print Friendly, PDF & Email