Sotside vallavanema kandidaadiks on Madis Kallas (8)

Madis Kallas kandideerimisavaldust täitmas.
FOTO: JAANIS PRII

Sotsiaaldemokraatide Saaremaa piirkonna juhatus valis Saaremaa valla vallavanema kandidaadiks Madis Kallase.

Kallase sõnul moodustub Saaremaa ühtse loogilise terviku, kus linn ja maapiirkonnad täiendavad teineteist. Saarelisest eripärast tulenevalt peab Kuressaare keskusena olema niivõrd tugev, et suudab toetada elu tervel Saaremaal.

Ta märkis, et meie saar on üks toimepiirkond ja saab parimal viisil toimida vaid ühtse kohaliku omavalitsusena. Saaremaa on senise ühinemise faasis näidanud, et koostöös peitub jõud ja ühtse meeskonnana suudetakse ületada väga suuri väljakutseid. Muutuvas maailmas saavad aga edukad olla vaid need, kes suudavad kiiresti kohaneda ning uutele ootustele parimal moel vastata – Eestis on selleks parimad eeldused loodud just Saaremaal.

Saaremaa omavalitsuste liidu esimehe ja Kuressaare linnapeana tunnetab ta nii tiheasustusega linnalise elukeskkonna väljakutseid, kui ka hõredama asustusega maapiirkondade muresid ja rõõme. Ühinemise juhtkomisjoni liikmena on Kallas kursis ka kogu ühtse Saaremaa temaatikaga. „Saaremaa omavalitsuse juht peab uskuma, mõtlema ja töötama terve Saaremaa nimel!“ märkis Madis Kallas.

Print Friendly, PDF & Email