Reostustõrjeõppusel keskendutakse rannikualadele

Saaremaa Sadama piirkonnas toimub täna rannikureostuse likvideerimise koostööõppus, kus mängitakse läbi stsenaariumid reostuse edukaks likvideerimiseks.

Päästeamet korraldab koostöös teiste ametkondadega reostusõppuse, kus pannakse rõhku võimalikele rannikul juhtuvatele õnnetustele, mille tagajärjed võivad inimeste igapäevaelu tugevalt mõjutada. Sellistes olukordades on oluline, et reageerivad ametkonnad teaksid oma ülesandeid, koostöö ja infovahetus sujuksid tõrgeteta ning olukorra saaks kiiresti ja efektiivselt kontrolli alla.

Eile toimus Kuressaares Raiekivi säärel kõigile huvilistele õppusega seotud infopäev, kus erinevate ametkondade esindajad rääkisid lähemalt nii õppusest kui ka sellest, kuidas sellised õnnetused inimeste elu mõjutada võivad. Täpsemalt võeti luubi alla, kuidas ennast ja oma lähedasi hädaolukordadeks ette valmistada.

Infopäeval keskenduti Saaremaast lähtuvalt ka kohalikele võimalikele hädaolukordadele ja nende lahendamisele ning oodatud olid ka kõigi infopäeval osalejate küsimused ja kaasarääkimine. Uudistada sai Eestis juba juhtunud hädaolukordade teemalist näitust ja reostustõrjes kasutatavaid vahendeid.

Peale päästeameti osalesid eilsel infopäeval ja võtavad osa tänasest õppusest keskkonnainspektsioon, keskkonnaamet, politsei- ja piirivalveamet, Eestimaa looduse fond, Saaremaa vabatahtlik merepääste selts ning Karala vabatahtlik tuletõrje selts.

Print Friendly, PDF & Email